Lã Mai Nương

Chương 33: Hạ sát kẻ thù, Cam Tử Long thỏa lòng hiếu tử Vương phấn hương tình, Lã Mai Nương từ mối lương duyên

Chào mừng bạn đến với TruyenHay.Pro
Chúc bạn online đọc truyện vui vẻ!

Giật mình, Thiết Diện Hổ vội ngoái đầu lại nhìn thì gặp phải luồng mắt Lã Mai Nương.

Gã nói :

- Kỳ thiệt! Kẻ nào đến sớm vậy? Đi mau!

Nói đoạn, gã muốn thúc ngựa tiến lên thì vướng phải Cam Tử Long cố ý dềnh dàng, Tử Long bảo Thiết Diện Hổ :

- Nếu tiếng vó ngựa của những ai đó không thuộc lực lượng phục kích, tất là bọn anh em Phương gia chứ gì! Họ là du khách, chúng ta cũng là du khách, gặp nhau cũng chẳng hại chi.

- Ủa, sao lại vô hại? Nếu là họ Phương thì lực lượng phục kích đuổi theo tới đây ngay. Sự hiện diện của chúng ta sẽ là sự cản trở không ít trận giao tranh. Đi mau!...

Mai Nương nói :

- Không kịp đâu, họ phi mã tới nơi rồi, ta nên tránh sang bên nhường đường.

Lúc đó tiếng ngựa phi dồn dập tới nơi, Thiết Diện Hổ đành theo Song hiệp rẽ ngựa đứng vào bên các mô hoàng thạch tránh đường.

Ba kỵ sĩ võ trang đầy đủ, phi ngựa hàng dọc lên đồi, Phương Thế Ngọc dẫn đầu, Phương Hiếu Ngọc đoạn hậu.

Trông thấy Song hiệp, Phương Thế Ngọc vẫy tay ra hiệu chào.

Lối chào thân thiện đó khiến Thiết Diện Hổ khó chịu ra mặt. Gã cũng hết sức hoang mang, không hiểu vì lý do gì, ba anh em họ Phương vào Hoàng Thạch cương du ngoạn, mà lại phi ngựa rùng rùng như kẻ bị giặc đuổi vậy.

Có gì đâu, ba anh em Phương Thế Ngọc cùng vào Hoàng Thạch cương từ sớm với mọi người, nhưng đáng lẽ lên thẳng Âm Hồn tự thì họ núp ngay trong đồi cây bên đường, một mặt dò xét xem lực lượng đối phương phục kích tại khu nào, một mặt chờ Song hiệp cùng Thiết Diện Hổ vào tới chân đồi là họ phi ngựa cho đối phương trông thấy để dụ chúng đuổi theo rồi phóng thẳng lên đồi.

Nhiệm vụ họ, trong chương trình hành động của Song hiệp, là làm mồi nhử đối phương phục kích.

Vì trận phục kích, dĩ nhiên các nghịch phái phải tụ họp đông đủ thành một khối vào cả khu Hoàng Thạch cương, bởi lẽ họ không chắc ba anh em họ Phương sẽ đi một mình hay đi cùng với các môn hữu, nên họ cần tụ tập đông đủ phòng khi phải giao đấu với toàn phái Thiếu Lâm.

Mục đích chánh của Song hiệp là hành động thế nào để tụ tập được đông đủ các Đại sư và môn đồ cả hai bên nghịch phái vào khu vắng vẻ của Hoàng Thạch cương. Trước sự hiện diện đông đảo của các phái võ, Song hiệp sẽ lột mặt nạ Thiết Diện Hổ là thủ phạm đã xui nguyên giục bị, nhóm mồi lửa hiềm khích giao tranh giữa ba võ phái Thiếu Lâm, Tây Khương và Võ Đang. Sau đó, Song hiệp sẽ khu xử vụ Tăng Tòng Hổ để báo mối thù mà hai người theo đuổi từ nhiều năm nay.

Tụ tập đông đủ ba nghịch phái không phải là một việc dễ làm.

Nếu công khai thỉnh cầu, không những công chuyện sẽ khó thành, mà còn có thể bị bại lộ vụ Song hiệp đã tìm ra Thiết Diện Hổ thuộc ban Mật vụ của vua Càn Long, và gã chính là tên độc cước đại đạo Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, một kẻ bất cộng đới thiên của dòng họ Cam gia.

Như vậy, Thiết Diện Hổ, một khi động, sẽ cao bay xa chạy Song hiệp sẽ mất công truy tầm và sự xích mích giữa ba võ phái cũng khó bề giải quyết.

Biết rõ công tác của Thiết Diện Hổ, Song hiệp tương kế tựu kế bày đặt ra chuyện ba anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương, trước là để nhử mồi Lý Tiểu Hoàn và sau nhằm Thiết Diện Hổ mong rằng một trong hai người đó sẽ tổ chức trận phục kích báo thù.

Nhờ có Lôi Đại Bàng tánh tình chân chánh, Lý Tiểu Hoàn không tha thiết theo đuổi vụ báo thù bất chánh trước kia nữa.

Thấy không còn lợi dụng được Lý Tiểu Hoàn như hồi ở Hàng Châu năm ngoái, Thiết Diện Hổ liền tự ý tổ chức vụ phục kích trong Hoàng Thạch cương.

Gã biết Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và các môn hữu Tây Khương là Cao Tấn Trung, Mã Hùng thù ghét phái Thiếu Lâm đến cực độ, nên không cần sự trung gian của Lý Tiểu Hoàn, gã cũng có thể tự tổ chức trận phục kích được dễ dàng.

Môn đồ đôi bên tàn sát lẫn nhau gã có cần chi, nhưng gã sẽ thành công hoàn toàn, vì sau trận giao tranh lưu huyết đại qui mô này, cái hố chia rẽ ba võ phái Trình Kiển Hoành, Võ Đang, Thiếu Lâm hoàn toàn sâu rộng, môn đồ hai phe càng thâm thù lẫn nhau, gặp đâu đánh đó, và không biết chừng, chính các bậc Đại sư sẽ dùng võ lực thanh toán mối hận thù môn phái.

Thiết Diện Hổ sẽ thành công trên xương máu Hán tộc, do vua Càn Long sủng ái, trọng dụng, bước hoạn đồ của một tên lục lâm đại đạo chuyên hãm hiếp cướp của giết người, ngờ đâu lại vinh quang tới mức đó.

Gã không ngờ tới câu Thiên bất dung gian, tác ác phùng ác.

Tổ chức trận phục kích Hoàng Thạch cương là gã đã tự đưa đầu vào cạm bẫy, tự gã thỉnh toàn phe nghịch phái vào Hoàng Thạch cương để chứng kiến vụ xử án vô tiền kháng hậu, mà kẻ bị xử tội trạng ngập trời lại là chính gã: Thiết Diện Hổ, Mật vụ viên của Thanh đình, có tội phản bội dòng giống, giang sơn Hán tộc, tức Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, tội ác đầy rẫy, lục lâm đại đạo, coi rẻ sanh mạng thế nhân.

Nói về bọn Cao Tấn Trung phục kích trong khu đồi cây rậm rạp kế bên đồi Hoàng Thạch.

Thấy Thiết Diện Hổ đi cùng cặp nam nữ mà toàn bọn đã từng gặp khi trước, Mã Hùng thích cánh tay, bảo Cao Tấn Trung :

- Ủa, Thiết Diện Hổ sư huynh cho hai người kia theo vô đây làm chi?

Cao Tấn Trung nheo mắt đáp :

- Chính hai người đó đã tiết lộ vụ hai anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương. Đại sư huynh gạt chúng đi theo là phải, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì sẽ thịt chúng trước chớ sao?

- Coi bộ hai đứa ấy chẳng phải người thường. Tôi vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao đại sư huynh lại tin được lời chúng, mà bày đặt trận phục kích. Sự kiện chúng giao kết thân thuộc với Lý nương tử không thể là lý do khiến ta tin chúng đến mức đó.

Lôi Đại Bàng ngồi gần đấy nghe thấy vậy, bèn nói :

- Hừ! Bây giờ mới tính chuyện tin hay không tin ư? Nếu quả anh em Phương gia vào Hoàng Thạch cương là đúng rồi, còn nội vụ xảy ra như thế nào thì ai mà biết được.

Kín đáo, Lý Tiểu Hoàn lừ mắt ra hiệu bảo Lôi Đại Bàng đừng tranh luận nữa.

Cao Tấn Trung, Mã Hùng tiếp tục bàn tán hồi lâu, thì từ phía xa có tiếng vó ngựa dồn dập phi tới.

Tống Kế Tổ núp ở ngoài bụi cây bên đường, chạy vội vào báo :

- Ba tên họ Phương đang phi ngựa tới. Đón đánh luôn tại đây rồi.

Cao Tấn Trung nói :

- Không! Phải theo đúng chương trình của đại sư huynh. Nào, chúng ta sửa soạn theo ngay lên đồi Hoàng Thạch cương, nhưng nên coi chừng kẻo chúng có hậu tập.

Chờ ba kỵ sĩ họ Phương phi ngựa khuất vào chân đồi Hoàng Thạch nhận xét không ai theo nữa, bọn Cao Tấn Trung mới ra khỏi đồi cây, và ai nấy đều lanh lẹ tiến lên đồi Hoàng Thạch.

Nói về Song hiệp và Thiết Diện Hổ, khi ba anh em Phương Thế Ngọc, phi ngựa vượt lên đồi rồi, ba người tiếp tục theo gót họ luôn.

Phần Thiết Diện Hổ, gã cảm thấy khó chịu và muốn trở bước chờ các lực lượng phục kích, rồi mới tiến lên Âm Hồn tự. Nhưng đường hẹp mà Song hiệp lại theo sát ngay phía sau, nếu rẽ ngựa băng ngang sườn đồi thì hai người đi sau trông thấy ngay có thể ngăn cản kịp. Thảng hoặc, gã nghi ngờ lầm hai người tới phút cuối cùng lại thoái lui, thì e họ chê cười là hèn nhát chăng?

Bởi suy nghĩ như vậy, nên Thiết Diện Hổ - một tên độc cước đại đạo chưa hề biết sợ là gì - đành thúc ngựa chạy vọt lên trước.

Đồi Hoàng Thạch hiểm trở, toàn một thứ đá vàng khè nhưng thấp, chẳng mấy chốc Thiết Diện Hổ đã lên tới gần khu Tam Quan đổ nát xiêu vẹo. Gã rẽ sang tay tả, theo con đường mòn vòng sang phía hông tường chùa, xuống ngựa, buộc cương vào bụi cây nhỏ.

Theo sát phía sau, Song hiệp cùng xuống ngựa, Lã Mai Nương nhìn chầm chầm vào mắt Thiết Diện Hổ mà rằng :

- Gớm, Thiết hảo hán... chạy gấp quá vậy!...

Đứng gác một chân lên viên đá nhỏ, tay hữu chống vào cán thanh đơn đao bên sườn, Thiết Diện Hổ lặng lẽ nhìn Song hiệp, sự nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt quái ác.

Thản nhiên như không hề để ý tới thái độ hiện tại của gã, Song hiệp nhìn quanh tìm nơi thuận tiện, khả dĩ có thể núp nhìn vào trong sân Âm Hồn tự.

Bớt ngờ vực được phần nào, Thiết Diện Hổ chỉ vào gốc cây đề lớn, hằng năm sáu ôm ở ngay phía trong mảng tường đổ mà rằng :

- Núp sau thân cây có thể nhìn bao quát toàn khu sân chùa.

Tự nhiên, Mai Nương, Tử Long leo qua mảng tường đổ vào phía trong trước. An tâm hơn, Thiết Diện Hổ theo ngay. Gã nhảy lên mặt tường rồi chuyền thẳng xuống gốc đề.

Sân đá rộng lớn đầy lá khô rụng, cỏ mọc lún phún dọc theo các kẽ đá tảng.

Ngôi chùa cổ có mấy nếp nhà ngang dọc, mái ngói đã sụp không hiểu từ bao đời nay rồi, để trơ trọi các bức tường xây bằng đá phiến, rêu phủ loang lổ!...

Bỗng một trong ba con ngựa cột ở dưới phía gốc đa lớn vươn cổ, đập móng xuống nền sân đá cồm cộp, hí dài, xé tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề khu Âm Hồn tự.

Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Con vật này vừa thấy hơi lạ, có lẽ lực lượng phục kích đã lên tới nơi!”

Nhưng gã ngạc nhiên ngay vì từ phía sau ngôi cổ tự hoang tàn, một tiếng ngựa nữa hí vang, có lẽ để đáp lời tiếng hí vừa rồi.

Nhìn lần lượt từ Mai Nương đến Tử Long, Thiết Diện Hổ lẩm bẩm :

- Phía sau chùa phải có người mới có tiếng ngựa họa hí. Hừ! Thế là nghĩa lý gì?

Cam Tử Long tảng lờ :

- Chắc lực lượng phục kích lên tới nơi, nghe lầm phương hướng rồi. Tiếng ngựa hí lần thứ nhì rõ ràng phát xuất từ phía trước chùa...

Thiết Diện Hổ không kịp phản đối vì giữa lúc đó ba bóng người vừa nhảy lên mặt tường gần Tam quan và từ mặt tường nhảy lên cành đa lớn. Đó là ba vị sư trưởng phái Võ Đang, Tây Khương, Không Động.

Ngay sau lúc ấy, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, cùng Thiên Lũy tăng và các môn đồ Tây Khương, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, Lý Tiểu Hoàn cùng các môn hữu Võ Đang và phái Không Động, nhảy giàn lên cả mặt tường, đứng hình vòng chão phía trước sân chùa.

Song hiệp điềm nhiên quan sát nét mặt hân hoan của Thiết Diện Hổ.

Gã thôi nhìn lực lượng phục kích mới tới, ngoảnh đầu hướng vào phía trong chùa xem động tĩnh, thì vừa lúc ấy có tiếng chân rầm rập đi ra và tiếng người nói chuyện. Khấp khởi mừng thầm, Thiết Diện Hổ vừa nhận ra đó là Phương Thế Ngọc, Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc.

Điềm nhiên, Phương gia tam kiệt đứng sững lại, nhìn toán đông người, khí giới tuốt trần, trên mặt đường loang lổ, người nào cũng sát khí đằng đằng.

Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng nhảy cả xuống chân tường, đi hàng chữ nhất, tiến lên mươi bước mới đứng lại.

Chỉ mặt Phương gia tam kiệt, Cao Tấn Trung dằn giọng :

- Phương tặc! Các ngươi nhận ra ta là ai không?

Thiết Diện Hổ lấy làm lạ rằng cớ sao Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng không muốn hiệp lực cùng bọn Cao, Mã, Phương, Bạch. Đáng lý, mẹ con Lý phải sôi nổi hơn ai hết trước mặt kẻ thù sát phụ, sát phu.

Gã ngạc nhiên hơn nữa, trước thái độ rất bình tĩnh của ba anh em họ Phương :

- Hừ, ba tên này cứng cổ thiệt! Có lẽ chúng ngu muội đến không biết sợ hãi là gì chăng?...

Phương Thế Ngọc tiến lên mấy bước, cười lạt :

- Lạ chi diện mạo các hảo đồ Tây Khương nữa mà không nhận ra? Chẳng hay quý vị muốn gì?

Cao Tấn Trung cười ha hả :

- Không dè môn đồ Thiếu Lâm ngu ngốc đến thế là cùng. Hãy dỏng tai ra mà nghe ba điều muốn của chúng ta. Thứ nhất, Phương Thế Ngọc phải thường mạng Lôi Lão Hổ. Phương Hiếu Ngọc thường mạng cho cố sư huynh là Lý Ba Sơn.

Thứ ba Phương Mỹ Ngọc đổi mạng Ngưu Hóa Giao. Các người biết điều hãy buông đao lãnh tội thì thây khỏi nát tan, nghe?

- Bọn ngươi nói mà không biết suy nghĩ sao gọi là anh hùng quân tử được? Nếu gọi ba vụ đó là thù thì mối thù đó không can dự chi tới bọn ngươi.

Giáo đầu Lôi Lão Hổ trấn Vô Địch đài, thách thức anh hùng thiên hạ tức là nhận cái thắng cũng như cái bại rồi.

Lão bối Lý Ba Sơn lập Mai Hoa Thung, công khai thách đấu cùng Ngũ Mai đại sư, tự nhận vai chủ động, dầu đã thất bại cũng không có lý do thù hiềm.

Còn Ngưu Hóa Giao tham bạc Cơ phòng tử Cẩm Châu Đường trấn võ đài thách Hồ Á Kiền đấu võ, nhưng tài thiểu mạng vong là lẽ tự nhiên, sao lại gọi là thù được?

Riêng ba phần ba anh em ta với các ngươi có điều chi xích mích hãy nói thẳng ta nghe?

Cao Tấn Trung quắc mắt :

- Khỏi nhiều lời! Đây là mối thù môn phái, ba người của Võ Đang, Tây Khương đã thảm tử vì tay Thiếu Lâm thì ba người của Thiếu Lâm phải thế mạng. Ba anh em các ngươi vắn số nên bữa nay mới dẫn thân tới đây, vậy chớ khá nhiều lời và cũng đừng để chúng ta phải ra tay hạ thủ, nghe?

Phương Thế Ngọc nói :

- Nếu tại Hoàng Thạch cương này chỉ có độc ba anh em ta, mà được phái đối lập điều động đủ dường kia đón tiếp để trả mối thù môn phái là một danh dự tột bực cho họ Phương ta lắm lắm. Dầu quả bất địch chúng, anh em ta cũng quyết tử chiến cho tới lúc thịt nát xương tan...

Đưa tay chỉ sang phía hữu lối vào sau cổ tự, Phương Thế Ngọc nói tiếp :

- Nhưng tiếc thay, nơi đây hiện còn nhiều môn hữu, đồng đạo. Các người hãy nhìn cho kỹ càng, kẻo lại bảo Phương Thế Ngọc này ngoa ngôn.

Núp sau gốc đề cùng Song hiệp, thoạt đầu Thiết Diện Hổ thấy anh em Phương Thế Ngọc rất điềm tĩnh, thì cho rằng y biện luận để kéo dài thì giờ với mục đích chờ đồng bọn Thiếu Lâm vào tới nơi tiếp cứu. Bởi vậy, Thiết Diện Hổ trách thầm Cao Tấn Trung nhiều lời thêm mất thời giờ quý báu.

Đáng lý phải xung sát ngay, sau này bọn môn đồ Thiếu Lâm vào tới Hoàng Thạch cương thì câu chuyện đã rồi, và phe Tây Khương đã lợi điểm hạ xong ba địch thủ, số địch thủ bớt được chừng nào hay chừng ấy.

Lúc này, sau khi Phương Thế Ngọc dứt lời, Thiết Diện Hổ còn mừng rỡ hơn nữa.

Hai phe đối thủ cùng đông người, trận chiến sẽ khủng khiếp, sự đôi bên tàn sát nhau sẽ quá mức gã tưởng tượng. Môn đồ hai phe lưu huyết, mặc chúng, nhưng riêng mình gã thành công. Hòa Thân bị kẻ nào ám sát rồi, chắc chắn gã sẽ được vua Càn Long cất nhắc lên chức Trường ban Mật vụ miền Hoa Nam, riêng mình một sơn hà, tha hồ vùng vẫy theo ý muốn, không còn ai kiểm soát gã nữa.

Hồi nãy, đã nghĩ rất lung về sự Hòa Thân thảm tử, nhưng lúc này cái chết của viên Trưởng ban người Mãn ấy, đối với gã có nghĩa là con đường tiến thủ đã mở rộng, không còn vướng víu chi nữa.

Suy tính thầm tới đây, Thiết Diện Hổ cảm thấy sung sướng, nét mặt hân hoan, quên cả sự hiện diện của hai người đang ở kế bên.

Chờ chút xíu nữa, chừng nào hai phe khởi chiến, Thiết Diện Hổ định tâm sẽ rút lui về Tô Châu trước.

Thế là xong, từ nay chiếc hố chia rẽ các võ phái do gã đào lát cuốc đầu tiên sẽ sâu vô tận.

Gã không còn phải bận tâm lập mưu tính kế, xui nguyên giục bị nữa, mà chỉ đứng ngoài nhìn các trận tàn sát đôi bên tiếp diễn, lập phúc trình với nhà vua.

Song hiệp quan sát, nhận rõ sự biến chuyển hiện trên nét mặt độc ác, nham hiểm của tên đạo tặc...

Trên sân chùa Âm Hồn, sau khi Phương Thế Ngọc vừa dứt lời, Hoàng Khôn cùng các môn hữu Thiếu Lâm từ mé sau ngôi chùa hoang tàn đi ra, người nào cũng võ trang đầy đủ, gườm gườm lặng lẽ nhìn đối phương.

Phe mình đông hơn, Cao Tấn Trung không quan tâm, toan vẫy tay ra hiệu cho mọi người xung chiến, thì cũng từ phía các môn đồ Thiếu Lâm vừa xuất hiện, năm môn đồ Long Sơn tự Bạch Hạc phái từ từ đi ra, dẫn đầu là Lục Tiểu Vân, kế đến Quan Thái Cô, Ngũ Tam Xuân, Hoàng Hoa Nữ và Hoàng Hoa Nhị Lang. Người nào cũng đai nịch theo kiểu dân sơn cước Bắc Vân Nam, tay cầm Thiết lê thương, mũi sáng loáng nhọn hoắt.

Sực nhớ đến lúc trước đã từng gặp Lục Tiểu Vân khi qua Long Sơn tìm Ngũ Mai, Mã Hùng lẩm bẩm bảo Cao Tấn Trung :

- Bọn nữ quái Vân Nam qua đây hồi nào, mà nhập bọn cùng Thiếu Lâm thế này!

Cao Tấn Trung im lặng vì tiếp theo các môn đồ Bạch Hạc, năm dũng sĩ nữa tiến ra.

Phương Thế Ngọc lên tiếng giới thiệu :

- Đó là năm đồ đệ Ngũ Đài sơn của Ngọc Hư hòa thượng: La Cường, Phùng Cảnh Đức, Thạch Chí, Vương Kim Mã và Lâm Quảng Văn.

Năm người này vừa đứng giàn đều với các đồng đạo Thiếu Lâm, Bạch Hạc thì một đợt nữa tiến ra.

Phương Thế Ngọc lớn tiếng giới thiệu :

- Đó là đồ đệ của Hoàng Ẩn thiền sư La Phù Sơn cõi Lĩnh Nam, dẫn đầu là Tống Thiên Hùng, Hồng Thế Kỳ, Triệu Bình, Quan Tiểu Ngũ và Dương Tử Long.

Tiếp đến đợt môn đồ Bích Vân tự Côn Luân phái, đồ đệ Lư Dương Minh đại sư, dẫn đầu bởi Võ Văn Thành Cát, Bạch Ngọc Đài, Đằng Giao Trương Mạnh Võ và Lưu Bá Đương.

Môn đồ Nga Mi phái, Kiếm Phong sơn, đồ đệ Liễu Nhân thiền sư xuất hiện đợt sau cùng: Nhạc Vân Long, Tống Đắc Kỳ, Lý Thành, Ngũ Thiên Hổ và Hoàng Bá Thanh.

Môn đồ sáu võ phái hiện diện đứng giàn thành hàng chữ Nhất, tổng cổng bốn mươi dũng sĩ nam nữa, người nào cũng lẫm liệt oai vũ, sức lực tiềm tàng.

Phương Thế Ngọc nói :

- Đây là một số đồng đạo qua Tô Châu dự kiến Quần Hùng Đại Hội, mà chúng tôi thỉnh để tiếp kiến các quý hữu Tây Khương, Võ Đang và Không Động hôm nay...

Thế Ngọc vừa dứt, ba Sư trưởng Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính liền từ trên cây đa um tùm nhảy cả xuống sân chùa nhẹ nhàng như ba tàu lá rụng, đứng trước các môn đồ lúc đó đã giàn đối diện với phe Thiếu Lâm.

Bạch Mi nổi giận, bảo Phương Thế Ngọc :

- À, thế ra các ngươi thỉnh bè phái quyết chiến hôm nay, phải không?

Phương gia tam kiệt chắp tay kính cẩn vái chào.

Thế Ngọc nói :

- Chúng đệ tử không ngờ Sư trưởng giáng lâm để tiếp rước, thiệt rất đáng tội.

Nói đoạn anh em Phương gia rút lui đứng vào hàng ngũ môn đồ.

Đồng thời, tám vị Đại sư Chiêu Dương, Liễu Nhân, Lã Tứ Nương, Lư Dương Minh, Ngọc Hư, Hoàng Ẩn, Ngũ Mai, Chí Thiện, từ trong Âm Hồn tự từ tốn đi ra khiến ba vị Sư trưởng Tây Khương, Võ Đang, Không Động chưng hửng sững sờ, không ngờ tình thế lại biến chuyển đến mức hiện tại.

Tám vị Đại sư đồng loạt cúi chào :

- A di đà Phật! Kính chào quý đạo hữu.

Trước sự lễ phép đó, Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính không còn biết áp dụng thái độ nào hơn là đáp lễ.

Bạch Mi gay gắt :

- Tôi không ngờ quý đạo hữu tụ tập khá đông đủ hôm nay tại Hoàng Thạch cương, phải chăng có ý định tiêu diệt toàn thể môn đồ tệ phái?

Hiền từ, Chiêu Dương cúi đầu mà rằng :

- Mô Phật! Đạo hữu khiển trách chúng tôi quá nặng nề. Cuộc hội hiệp hôm nay hoàn toàn tình cờ, nhưng may mắn để phụng sự mối liên lạc thuận hòa trong võ giới chúng ta.

Giang sơn Hán tộc đang bị ngoại nhân chà đạp, giày xéo. Các chí sĩ anh hùng toàn quốc đều trông cậy cả vào mối dây liên kết chặt chẽ giữa các võ phái là nơi đào tạo nên những bực dũng sĩ anh tài, là nơi xuất xứ của số đông hảo hán anh kiệt. Những nhân tài đó là căn bản của sự phổ thông hóa nền Công phu Võ thuật Quốc kỹ của đất nước, để sau này toàn thể quốc dân Hán tốc dựng cờ khởi nghĩa, đuổi kẻ xâm lăng thống trị ra ngoài quan ải. Bởi vậy, võ giới chúng ta cần phải thuận hòa, liên kết chặt chẽ, không những để giữ tư cách môn phái, mà còn phải coi đó là phận sự đối với giang san tổ quốc. Chúng ta cần hòa thuận để đào tạo thiệt nhiều các bực hào kiệt tương lai cần thiết cho đại sự diệt Thanh hưng Hán...

Bạch Mi cười lạt, ngắt lời Chiêu Dương :

- Đạo hữu thuyết luận cực hay, tiếc rằng Người ở tận biên giới Trực Lệ - Sơn Đông không hiểu rõ cơ sự xảy ra nơi Giang Nam, mà môn đồ Thiếu Lâm phải chịu trách nhiệm lớn lao vì đã khởi hấn, gây nhiều lưu huyết tương tàn, sát hại người thuộc võ phái chúng tôi. Nếu bình thường, không có những vụ khinh thị tàn sát đồng đạo đó, lẽ nào chúng tôi tự ý gây hấn với Thiếu Lâm? Hiện tại, quý đạo hữu đã tới Hoàng Thạch cương, tôi yêu cầu quý vị chứng kiến, trọng tài và mặc chúng tôi xử trí với Thiếu Lâm, Bạch Hạc. Kỳ dư, quý đạo hữu ngả theo hai võ phái đó, chúng tôi quyết giao chiến một phen, dầu phải thác tại nơi đây.

Chiêu Dương thiền sư điềm đạm đáp :

- Xin đạo hữu chớ nóng nảy. Tôi ở Sơn Đông thật, nhưng vì một lẽ riêng mà đạo hữu sẽ hiểu, xá đồ đã theo dõi các vụ đả lôi đài từ lâu. Đả lôi đài là một chuyện, việc thiết lập Lôi đài mới là một nguyên nhân cần biết. Quý đạo hữu có hiểu vì lý do gì, giáo đầu Lôi Lão Hổ đã thiết lập và tự trấn Vô Địch đài tại Hàng Châu năm ngoái không?

Trước câu hỏi bất chợt của Chiêu Dương, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức nhìn nhau không trả lời được vì thiệt tình hai vị Sư trưởng này chỉ biết nóng nẩy muốn trả thù cho môn đồ của phái mình bị đả tử mà không hề chú ý đến nguyên nhân sự thiết lập võ đài.

Chiêu Dương nói tiếp :

- Nếu quý đạo hữu không biết lý do, xin cứ hỏi thẳng tráng sĩ lệnh đồ Lôi Đại Bàng sẽ hiểu biết nguyên nhân. Sau đó sẽ có người dẫn chứng.

Câu nói bất thần của Thiền sư khiến toàn thể nhân vật sư, đệ hai phái Tây Khương, Võ Đang đều ngạc nhiên và ai nấy cùng chăm chú nhìn Lôi Đại Bàng lúc đó đứng bên Lý Tiểu Hoàn và Phùng Huy Hạ.

Tiểu Hoàn lo lắng nhìn con trai, nhưng Lôi Đại Bàng đã bảo nhỏ :

- Mẫu thân khá an tâm, mặc con giải quyết vụ này, dùng dằng mãi biết bao giờ mới chấm dứt câu chuyện không hay đó.

Nói đoạn, chàng trao cây thiết côn cho Phùng Huy Hạ, tiến ra giữa sân đá, vòng tay bái cung kính các vị Sư trưởng đôi bên, rồi dõng dạc cất lời :

- “Kính thưa quý vị Đại sư và quý đồng đạo võ thuật gia. Sở dĩ đến nay Đại Bàng tôi mới trình bày nội vụ vì mới thấu hiểu nguyên nhân do được mấy bữa nay. Gia phụ giáo đầu Lôi Lão Hổ đã cả nghe và không tự kềm chế nổi lòng ham muốn một số kim ngân do một nhân vật thuộc phái Tây Khương - nhưng đã bỏ phái giang hồ, trốn từ lâu - trao tặng với điều kiện là nhận nhiệm vụ thiết lập Vô Địch đài, đề bảng khinh miệt thách thức anh hùng Tô, Hàng nhị Châu và Quảng Đông toàn tỉnh thượng đài giao đấu.

Hành động ấy có mục đích gì?

Ai nấy đều biết đất Giang Nam và xứ Quảng Đông đầy rẫy môn đồ Thiếu Lâm. Bị khiêu khích bởi mấy câu thách thức ngông cuồng của Vô Địch đài, tất thế nào cũng có người thượng đài giao đấu và gia phụ lãnh nhiệm vụ đả tử một số võ sĩ với mục đích nhóm mối hận thù cùng môn đồ Thiếu Lâm tự.

Nhân vật thuộc phái Tây Khương đó đã thành công, sau khi Phương Thế Ngọc đả lôi đài. Gia phụ bị y đả tử cũng như chính gia phụ đả tử một số võ sĩ khác.

Đôi bên cùng bị lưu huyết, kẻ đứng giữa thủ lợi là nhân vật kia. Gã đã khôn khéo xui nguyên giục bị, đặt ba võ phái Tây Khương, Võ Đang, Thiếu Lâm vào hai địa vị đối lập.

Cho đến những vụ Thủy Nguyệt đài ở Quảng Châu cũng có bàn tay bí mật của gã nhóm lửa, đến nỗi Tây Khương, Võ Đang phải huy động môn đồ quyết đánh báo thù Thiếu Lâm vì hiểu lầm tư cách của võ phái này. Trái lại, vì tự vệ, Thiếu Lâm tự cũng huy động môn đồ chống trả, một mặt tìm phương pháp giải quyết, đem nội vụ ra ánh sáng trong một đại hội thuộc cấp bực Đại sư.

Kính thưa quý vị, những gì thuộc về cá nhân nhà họ Lôi, Đại Bàng tôi đã tường trình. Còn những gì thuộc về mục đích hành động gây xáo trộn, hiểu lầm trong mấy võ phái, tôi xin nhường lại cho hai kiếm khách giang hồ đã theo dõi mọi sự và hiểu rõ hơn tôi...”

Bạch Mi, Phùng Đạo Đức rất đỗi kinh ngạc về thái độ và lời tường trình kiêm tố cáo nhân vật bí mật nào đó của Lôi Đại Bàng.

Riêng Phùng Đạo Đức hiểu rõ đồ đệ của mình vốn tánh cách cương trực, nay y dám công khai tuyên bố như vậy, tất phải có lý do gì chánh đáng ngoài sự hiểu biết của mình.

Lôi Đại Bàng khiêm tốn cúi chào toan trở về chỗ, thì Cao Tấn Trung sắc diện đỏ gay nhảy xổ ra, cầm ngọn giáo Huyền kỳ của chính Đại Bàng đã tặng gã trước khi rời Quảng Châu, chỉ mặt họ Lôi mắng lớn :

- Hay cho Đại Bàng! Ngươi dám phản bội gia đình và phản luôn cả người hảo bằng hữu bằng cách vu khống cho người ta những điều không hay. Tội phản bạn, phụ thầy của ngươi đáng lãnh ngọn giáo này suốt tim. Coi đây!

Dứt lời, Cao Tấn Trung hùng hổ, hung dữ, lao mình vào đâm một mũi giáo nhằm bụng Lôi Đại Bàng.

Lẹ làng, Đại Bàng nhảy sang bên né khỏi.

Cao Tấn Trung nguyền rủa ầm ầm, rượt theo nhắm ngực Đại Bàng đâm luôn một ngọn giáo nữa.

Đại Bàng né tránh, chạy giật lùi về phía cây đề sum sê.

Lý Tiểu Hoàn và Phùng Huy Hạ vội chạy theo ra phía đó định liệng võ khí cho Lôi Đại Bàng. Trong khi ấy, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức quát tháo ầm ầm, bắt Cao Tấn Trung ngừng tay. Nhưng y đâu có nghe, xỉa luôn thêm mũi giáo thứ ba nữa nhằm yết hầu Lôi Đại Bàng.

Lý Tiểu Hoàn và Lý Tiểu Hoàn toan nhảy vào vòng chiến, gạt ngọn giáo Huyền Kỳ của Cao Tấn Trung thì bỗng nhiên từ phía cây đề cao lớn cách chỗ Lôi Đại Bàng đang tháo lui đến gần bốn trượng, một bóng đen xuất hiện bất kỳ, như bay tới, đồng thời một làn sáng chói lọi dưới ánh thái dương xẹt ra như chớp nhoáng, quạt về phía Cao Tấn Trung.

Chát!...

Ngọn giáo của Tấn Trung bị gạt lạng sang bên và đè xuống nặng nề khiến y cảm thấy như một sức nặng ngàn cân từ không trung rớt trúng cán giáo của y.

Lúc đó, mọi người trên mới nhận ra bóng đen là một vị cân quắc anh thư tuyệt sắc, dũng mãnh tựa thiên thần, đang dùng trường kiếm gài ngọn giáo của Tấn Trung.

Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính và số đông môn đồ ba phái đó đều hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của vị nữ anh hùng hào kiệt nọ.

Trái lại, các môn đồ Thiếu Lâm tự không ai bảo ai mà cùng la :

- Lã Mai Nương!...

Chính vậy, núp sau cây đề, Lã Mai Nương không dằn nổi cơn giận trước thái độ của Cao Tấn Trung, nên nàng phóng mình ra xung đột như bay, áp đảo họ Cao cho y biết tay kỳ thủ.

Phần Tấn Trung, y nhận ra ngay địch nhân là người đã cải nam trang đêm giao chiến trong Phương gia trang trước kia, thành thử vừa giận, vừa thẹn :

- À! Ra con tiện tỳ...

Y nhìn trừng trừng như muốn nuốt tươi kẻ địch, cố sức dùng hai tay nhấc ngọn giáo lên, nhưng không hề suy suyển.

Ghét quá, Lã Mai Nương xỉa luôn ngọn Song Chỉ Cầm Long tay tả vào mặt y, đồng thời tay hữu lẹ như cắt, luồn trường kiếm xuống dưới cán giáo gạt mạnh.

Kinh hoảng, Cao Tấn Trung vội nhào người ra phía sau tránh đòn Song Chỉ, ngọn giáo sắt tuột khỏi tay y, văng lên cao tới trượng rớt xuống sân đá, đánh xoảng một tiếng.

Thừa dịp, Lã Mai Nương cố ý làm Tấn Trung hoảng hơn nữa nên nàng rượt theo luôn.

Vèo!...

Làn báo kiếm rít lên ghê rợn lia đứt mối khăn bịt đầu của Cao Tấn Trung rớt xuống sân, khiến tóc y vuột ra lòa xòa xuống gáy.

Bàng hoàng, Tấn Trung tưởng địch nhân đuổi nữa, vội vàng ôm đầu chạy thục mạng về phía các môn hữu, thiếu chút nữa đụng phải Mã Hùng chạy tới tiếp cứu.

Tả thì lâu, thiệt ra từ lúc Mai Nương xuất hiện chặn đánh Cao Tấn Trung đến lúc lia đứt chiếc khăn bịt tóc của y chỉ trong thời gian có vài giây phút nên phe Tây Khương ai nấy đều sững sờ, kịp khi Mã Hùng vác giáo Trường xà chạy ra tiếp cứu Cao Tấn Trung thì mọi sự đã rồi.

Lã Mai Nương thản nhiên gài trường kiếm vào bao, thoăn thoắt tiến giữa sân cung bái tám vị Đại sư, đoạn nàng hướng vào Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kính vái chào mà rằng :

- Đệ tử Lã Mai Nương, môn đồ Bắc phái Sơn Đông, xin kính chào ba vị Sư trưởng và mong người thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi.

Phùng Đạo Đức tiến lên, hỏi Chiêu Dương thiền sư :

- Phải chăng đây là nhân chứng về vụ xá đồ Lôi Đại Bàng tố cáo một nhân vật nào đó?

Chiêu Dương chỉ Đại sư Lã Tứ Nương, đáp rằng :

- Mai Nương là một trong hai nhân vật đã theo dõi nội vụ và khám phá gian mưu nguy hiểm của thủ phạm và cũng là bào điệt nữ của Hồng y Lã đạo hữu đây.

Thấy Mai Nương xuất hiện từ phía sau cây đại đề, Chiêu Dương dự đoán là Cam Tử Long và tên Thiết Diện Hổ cùng ở sau gốc lớn hàng mấy ôm đó, bèn nói tiếp :

- Một nhân chứng nữa và thủ phạm hiện còn đứng sau gốc đại thụ kia.

Mọi người đều nhìn hướng cả về phía cây đại đề...

Nói về Thiết Diện Hổ khấp khởi mừng thầm lúc thoạt đầu, khi thấy hai phe đều huy động đông đủ môn đồ, gã đinh ninh thế nào cũng sẽ giao chiến khốc liệt, rất lợi cho chương trình phản gián của gã.

Sau trận giao tranh, ai chết mặc ai không cần biết nhưng điều chắc chắn người thủ lợi chính là gã.

Con người gian hiểm thâm độc, dữ dằn bất lương càng vui thầm bao nhiêu thì khi thấy tám vị Đại sư đối lập xuất hiện lại càng lo ngại bấy nhiêu.

Tám vị Đại sư quắc thước, uy nghiêm, đạo mạo binh vực môn đồ, tới đây chống chọi với Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kính chăng?

Vô lý! Các Đại sư đạo hạnh thâm uyên, xa lánh thế nhân từ hồi còn nhỏ đến nay mới đạt được cấp bực Trưởng phái, lẽ nào lại xử sự hồ đồ như vậy?

Về phương diện đó, Thiết Diện Hổ biết rõ lắm. Gã hiểu rằng các bực Sư trưởng rất hiền từ, thương mền môn đồ, nhưng cũng nghiêm khắc tột bực và áp dụng chương trình thép.

Lúc này ba phái đối lập chưa từng giao tranh lớn, lẽ nào các vị Đại sư đã kéo bè đảng - ngoài cả sự mong muốn của gã - đến Hoàng Thạch cương cùng đối phái phân tranh cao hạ? Chắc chắn không phải vì trận tranh đấu!...

Suy luận đến đây, bỗng Thiết Diện Hổ linh cảm thấy sự đổ vỡ trong chương trình hoạt động của mình. Đổ vỡ vô phương cứu chữa.

Thường nhật sắc mặt gã tái xám, nay biến thành tím lịm. Bất giác, gã nhìn trộm hai thanh niên nam nữ hào hùng đứng kế bên, thì chạm luôn phải luồng điện tử của bốn con mắt hữu luyện sáng ngời đang chằm chằm nhìn gã.

Rùng mình! Gã chớp mắt lia lịa, tiếp tục nhìn ra phía sân chùa...

Khốn thay, gã nhìn mà thiệt tình tâm thần hỗn loạn hoang mang, có trông thấy chi đâu!

Chiêu Dương thiền sư đang cất tiếng trầm hùng giảng giải điều hay lẽ thiệt cùng Bạch Mi lão sư.

Mỗi lời khuôn vàng thước ngọc của vị Thiền sư trưởng Bắc phái đáng tôn đáng kính, là một gáo nước lạnh đổ lên lưng Thiết Diện Hổ giữa mùa đông tháng giá.

Trời ơi! Sư trưởng Bắc phái có mặt tại Hoàng Thạch cương!

Bốn tiếng Bắc phái nhắc nhở gã một câu chuyện mười mấy năm xưa.

Câu chuyện đó xảy ra tại Cam gia trại trong dãy Tần Lĩnh sơn bao la hùng vĩ. Ít lâu, sau khi bị cặp Kim điểu rượt chạy ra khỏi Cam gia trại, gã cải trang trở lại chốn ấy thăm dò với ý định tiêu diệt tận cùng dòng dõi nhà họ Cam, thì được biết rằng Cam phu nhân và cậu con trai độc nhất đã được hai vị nam nữ Đại sư, chủ nhân cặp Kim điểu, rước đi đâu mất cùng với một cô gái bé nhỏ.

Về sau, gã nghe đồn rằng cặp Kim điểu ấy là của Sư trưởng Bắc phái và vị này thường xuất hiện với vị kiếm khách hữu danh Hồng Y Lã Tứ Nương, nên gã luận rằng, Cam phu nhân cho con trai theo thầy luyện võ, có lẽ để sau này phục mối phụ thù.

Từ đó, ý tưởng kẻ thù theo dõi vẫn luôn luôn ám ảnh tên độc cước đại đạo.

Gã lo sợ, không dám ở riêng một nơi nào nhất định, lúc ở Quan nội khi ra Quan ngoại, phiêu bạt khắp giải nội, ngoại Vạn Lý Trường Thành.

Nhưng cũng không an tâm, lúc nào hình ảnh vị lão anh hùng Cam Trường Mâu, bị gã phục kích thảm sát vẫn luôn luôn theo đuổi gã bất kể nhật, dạ và bất cứ phương nào.

Khổ sở, thắc mắc, lo sợ, gã tính chuyện thay đổi hình dạng, bỏ nghề lục lâm đại đạo, rời Hoa Bắc xuống Hoa Nam.

Và gã đã may mắn gặp Hòa Thân lúc đó đang cần một người cộng sự đắc lực với điều kiện, người đó phải là một môn đồ võ phái hữu danh.

Đủ điều kiện cần thiết, gã cạo luôn bộ râu quai nón khác diện mạo đổi danh Tăng Tòng Hổ thành Thiết Diện Hổ, đắc lực giúp việc Hòa Thân.

Tuy an tâm hơn trước, gã vẫn không quên vấn đề thuộc người con trai duy nhất, dòng dõi Cam Trường Mâu, nên gã nhờ quan Thị lang Bột Dũng Các, người Mãn tộc, Trưởng ban Mật vụ Hoa Bắc của vua Càn Long, dò xét tin tức người con trai dòng dõi Cam gia, có lẽ lúc đó đã trưởng thành và trở nên một hảo hán có bản lãnh công phu.

Bột Dũng Các bởi mật lệnh cho hai Mật vụ viên phụ thuộc là Cung Vượng và Trần Bá Hoàng để ý dò la người họ Cam.

Chẳng dè oan gia phùng oan gia, hai tên Cung, Trần lại giao dịch với tên đại đạo khét tiếng ở Hoa Châu là Bành Khoát Hải, chúng đến ngụ tại Bành gia ổ, ở Tây môn ngoại thành Hoa Châu và gặp luôn Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long cùng hai mẹ con Cầm Đại Nương, Lâm Hồng Vân đại phá Bành gia ổ (xem hồi thứ mười một)

Trong trận này, Trần Bá Hoàng, trợ lực tên đại đạo trại chủ bị tử thương, còn Cung Vượng trúng thương lẩn trốn kịp bỏ đi mất dạng...

Chỉ trong giây phút, cuộc đời dĩ vãng mười mấy năm trước đây lần lượt kéo qua trong tâm trí Thiết Diện Hổ, rõ rệt như mới xảy ra buổi hôm rồi.

Gã lắc đầu, rùng mình - vì ghê rợn hay để xua đuổi đoạn đời bất hảo - trước những lời nói sang sảng tựa chuông vàng của vị Sư trưởng Bắc phái.

Mỗi lời ái quốc, nặng lòng vì nước vì dân, vì đồng bào Hán tộc là một mũi tên nhọn xiên vào tim gã, một nhát búa bổ trúng đầu gã, nhân diện thú tâm, hết giết người cướp của, gian dâm phụ nữ, lại chuyển sang nghề ưng khuyển, cõng rắn cắn gà nhà, phản thầy hại bạn để cầu mong miếng đỉnh chung.

Thôi, thế là hư việc! Chắc sẽ không có trận giao tranh lưu huyết để gã đứng giữa thủ lợi. Chưa biết chừng hai phe sẽ đi tới mức xử hòa là đằng khác. Lúc này chẳng rút lui còn chờ chi nữa? Nguy hiểm!

Gã đã từng đâm chém, giết người không biết ghê tay, cũng như gã thường trông thấy nhiều cảnh chết chóc rùng rợn mà gã vẫn thản nhiên như thường. Trái lại, lúc này không hiểu tại sao toàn thân gã sởn gai ốc, tóc gáy rợn ngược.

Một linh cảm bất tường chi đây!...

Thiết Diện Hổ toan xây lưng lại, vượt mảnh tường đổ ra ngoài đánh bài tẩu mã nhưng một làn lãnh khí bốc hắt vào mặt gã, một mũi nhọn chĩa thẳng vào sau lưng chỗ ngang với tim gã, buộc gã phải đứng yên. Cam Tử Long dí mũi trường kiếm vào lưng gã và nói đủ nghe :

- Biết điều đứng nguyên chỗ! Một cử động nhỏ là lưỡi Huyền Tiễn này ghim suốt tim ngươi ngay, nghe?

Nghe giọng nói nghiệm nghị, lạnh lùng của tráng sĩ, gã biết ngay chẳng phải giọng đe dọa tầm thường.

Thôi, thế là thân cá chậu, chim lồng biết tính sao đây cho thoát khu nguy hiểm?

Trong lúc suy nghĩ vừa rồi, Thiết Diện Hổ cảm thấy ghê rợn, lo sợ thiệt. Nhưng hiện tại, ở trong tình trạng nguy hại tới tánh mạng gã, cái bản chất gan lì, xảo quyệt của hiện thân gã là tên độc cước đại đạo hữu danh khi xưa bỗng trở lại với gã.

Im lặng, Thiết Diện Hổ đứng ngây người ra như tượng gỗ. Tuy vậy, trí não gã tính toán lung lắm. Thanh đơn đao sắc bén gã còn đeo kè kè bên đai lưng. Chỉ cần rút được ra khỏi vỏ, đồng thời làm thế nào cho cặp nam nữ chậm tay độ vài ba giây phút là gã có hy vọng thoát hiểm, giao chiến để thoát hiểm.

Mới bốn mươi lăm tuổi đầu, hữu luyện, gã còn khỏe vô cùng, dũng mãnh chẳng nhường hổ báo. Hừ! Phải chiến đấu để thoát nguy mới được!

Hy vọng thoát hiểm của gã lóe lên như đốm lửa trước tàn vì Cam Tử Long như đọc được ý định ấy, đã đưa tay tả rút thanh đơn đao của gã, bỏ xuống chân tường mà rằng :

- Ngươi muốn chiến đấu lát nữa sẽ được toại ý, nhưng hiện thời cần phải tuân lời đứng yên, kẻo lại trách ra không bảo trước, nghe?

Chưa biết rõ vị trí Song hiệp, Thiết Diện Hổ cố gắng thản nhiên hỏi :

- Sao lại hành động thế này? Nhị vị và tôi thù hận chi nhau?

Tức cười, Lã Mai Nương bảo gã :

- Giang hồ cự phách như nhà ngươi thế cũng không có chi đáng kể. Mơ hồ thì phải chết đa! Câm miệng và cố gắng nghe con trai giáo đầu Lôi Lão Hổ nói những gì sẽ hiểu. Lúc này, nhất cử nhất động thì mất mạng ngay.

Ngoài sân chùa Âm Hồn, Lôi Đại Bàng đang tố cáo tội Thiết Diện Hổ. Tuy họ Lôi không ho đích danh ai, nhưng gã dư hiểu Lôi Đại Bàng ám chỉ gã rồi.

Thế ra, cơ mưu phản gián đã bại lộ. Mẹ con Lý Tiểu Hoàn cũng trở mặt tố cáo gã. Hai anh em họ Lã này, có lẽ là đồng bọn liên kết không những với phe Thiếu Lâm mà còn giao hảo với hai mẹ con Lý Tiểu Hoàn!

Tình hình hiện tại, hoàn toàn bất lợi cho gã là kẻ chủ mưu nhóm ngọn lửa giao tranh cho ba võ phái Thiếu Lâm, Tây Khương, Võ Đang. Và gã đã ngu dại tưởng vụ anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương, tổ chức trận phục kích để tự đâm đầu vào cạm bẫy như một con vật vô trì trí.

Bị đoạt mất đơn đao, nhưng dây da gài phi tiêu hãy còn được đeo trước ngực, Thiết Diện Hổ tính việc liều mạng phóng phi tiêu ngược lại phía sau, ám hại Song hiệp để thoát thân.

Tinh ý, Mai Nương nói :

- Ngươi hãy tính coi: trước khi rút được phi tiêu ra khỏi bao, thủ cấp ngươi có thể bị rụng ngay rồi. Tốt hơn là nghe lệnh hai ta, lát nữa sẽ có dịp trổ tài võ nghệ, nghe?

Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Hai đứa này có bùa ngải, thờ thần quyền chi đây, nên mỗi khi ta tính toán sự gì là chúng lượng đoán trúng ngay, khiếp thật!”

Nực cười thay cho Thiết Diện Hổ, Song hiệp chỉ là con người như gã, nhưng đầy đủ kinh nghiệm và thạo khoa tâm lý của kiếm khách giang hồ.

Suy đi, tính lại, Thiết Diện Hổ thấy mình đằng nào cũng vẫn ở trong vòng nguy hiểm, thà rằng bướng bỉnh để hiểu nguyên do nội vụ còn hơn là chết trong dự mơ hồ.

Gã hỏi :

- Phải chăng chính hai người đã bắt cóc người bạn cùng trọ với ta tại Lưu gia khách sạn và đem y vào khu rừng... rừng...

Gã rùng mình không dám nhắc tới tên khu rừng mà Hòa Thân bị treo cổ, phơi cây thịt cho bầy ô nha rỉa rói.

Biết thế, Lã Mai Nương nói ngay :

- Khu rừng Tăng Hổ lâm! Tăng Hổ lâm, nghe chưa?

Bướng bỉnh, Thiết Diện Hổ tiếp lời :

- Ờ, chính các ngươi đã treo cổ bạn ta trong Tăng Hổ lâm, phải không?

Thay vì trả lời, Cam Tử Long hỏi lại :

- Ngươi vẫn còn ghê rợn vì chiếc trường y treo trên cây đa ở ngã ba đường, vì tử thi tên Hòa Thân bị ô nha rỉa thịt trong rừng rậm, hả? Ngươi đầy tội lỗi nên bị ảnh hưởng những đòn tinh thần đó.

Hòa Thân không đích thân giết người vô tội nhưng tội trạng của y còn nặng hơn thế nhiều, bộ ngươi cho là cái chết của y không đích đáng sao?

Thiết Diện Hổ tím mặt, im lặng.

Giữa lúc đó, Lôi Đại Bàng cạn lời và Cao Tấn Trung hùng hổ xách giáo ra mạt sát, đâm Lôi Đại Bàng khiến hy vọng lại bùng lên trong tâm trí gã.

Có thế chứ! Cao Tấn Trung mới thiệt là một người! Nếu Mã Hùng và toàn thể môn hữu Tây Khương, Võ Đang cùng đồng loạt xử sự như va, thì may ra tình thế sẽ biến chuyển có lợi cho gã.

Gã khấp khởi mừng thầm khi thấy Lôi Đại Bàng - không chống đánh - thoái bộ tránh đồn. Họ Lôi tránh luôn mấy ngọn giáo liên tiếp, đến lúc Lã Mai Nương tuốt trường kiếm sáng lòe nhào ra như bay can thiệp thì hy vọng thoát thân của Thiết Diện Hổ lại tiên tan như mây khói...

Chưa bao giờ gã được mục kích lối can thiệp vừa dũng mãnh, vừa chớp nhoáng như Lã Mai Nương vừa phô bày, thể hiện xong.

Theo ý gã, Lôi Đại Bàng có phần sung sức hơn Cao Tấn Trung một phần, và dầu tay không, Lôi Đại Bàng vẫn có thể chống trả được Cao Tấn Trung trong mấy hiệp đầu, đủ thì giờ để mẫu thân y đón đầu trao lại võ khí cho y giao chiến.

Vậy mà thiếu nữ họ Lã đã bất thần can thiệp với lôi xung phong cực kỳ lợi hại, có lẽ tại nàng ghét Cao Tấn Trung nên bực mình nhân dịp thuận tiện bèn đàn áp chơi!

Chà! Không ngờ nàng lợi hại dường ấy...

Thiết Diện Hổ suy tính liên miên, bất giác nhớ lại câu chuyện mà bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng kể lại đêm họ cùng Lý Tiểu Hoàn đánh Phương gia trang bên Triệu Khánh phủ, và gã ngờ rằng hai dạ hành khác bí mất can thiệp trận giao tranh đếm đó là anh em Lã gia...

Lúc đó, Chiêu Dương thiền sư đang giới thiệu thiếu nữ họ Lã với Phùng Đạo Đức và mọi người.

Thiết Diện Hổ nghe rõ mồn một và hiểu rõ mọi sự.

Thế ra đích danh nàng là Lã Mai Nương, cháu gái của Hồng Y nữ hiệp Lã Tứ Nương. Theo lời Chiêu Dương, nàng và một người nữa - chắc chắn là tên tráng sĩ đang dùng kiếm uy hiếp gã đây - đã theo dõi công tác của gã và đã khám phá ra gã cùng Hòa Thân là thủ phạm vụ thi hành độc kế phản gián, ly tán các võ phái.

Vậy thì, vụ anh em Phương Thế Ngọc du ngoạn Hoàng Thạch cương chỉ là một cạm bẫy của cặp nam nữ này khiến gã tổ chức trận phục kích, để rồi tự nạp mình trước hai phe võ phái đối lập. A... a... a... Nguy thiệt! Thôi, cấp bách rồi.

Chiêu Dương vừa chỉ về phía này kêu danh thủ phạm...

Đồng thời, mũi trường kiếm dí mạnh hơn vào lưng gã và một câu nói bình thường như có hiệu lực của một hiệu lệnh Đao Thủ Phủ vọng tới tai gã :

- Ra khỏi nơi đây và tiến ra giữa sân chùa! Không được lộn xộn, nghe?

Do dự trong chớp mắt, Thiết Diện Hổ từ từ ra khỏi gốc cây đề. Cam Tử Long theo sau, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào lưng gã.

Bạch Mi lão sư tím mặt, đứng ngây như tượng đất, trong khi Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính cùng các môn đồ Tây Khương, Võ Đang - ngoại trừ Cao Tấn Trung, Mã Hùng và dĩ nhiên Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ - đồng la lên :

- Ồ...! Thiết Diện Hổ!

Lúc này, vì quá sợ đâm liều nên gã hết sợ rồi. Gã nghĩ :

- Chúng đã bắt cóc hạ sát Hòa Thân, nay dành vụ xử án tại Âm Hồn tự này cho ta chớ gì!... Được lắm! Ta sẽ coi đồng bọn võ giới chúng bây hạ ta bằng cách nào. Bất quá hai mươi năm sau, ta sẽ trở thành trang hảo hớn, chọc trời khuấy đất, cần chi! Hạ.! Ha...

Đi được mất bước, Cam Tử Long thản nhiên tra kiếm vào vỏ. Chàng sẵn sàng đối phó nếu Thiết Diện Hổ trở mặt chống cự.

Thiết Diện Hổ cười ha hả :

- Khá lắm! Ta khen cho ngươi hành động anh hùng và tâm lý đó. Ta không đớn hèn đến mức bỏ chạy đâu!

Cam Tử Long lạnh lùng :

- Gây tội ác hãy cố ràng chịu cho khỏi hổ danh đại đạo. Vả lại, ngươi mọc cánh cũng không bay khỏi khu vực này. Hai con Kim điểu sẵn sàng xé tan xác đầy tội lỗi của ngươi.

Hai tiếng Kim Điểu có hiệu lực như một ngọn roi da quất ngang mặt Thiết Diện Hổ, nên gã quay phắt đầu lại gườm gườm ngờ vực nhìn Cam Tử Long.

Thiệt ra, có Kim điểu nào đâu, hai con đại điểu khôn ngoan ấy hiện trên Bạch Vân tự, đất Sơn Đông xa vời vạn dặm, nhưng Cam Tử Long muốn thử Thiết Diện Hổ lần chót để xem phản ứng của gã thế nào đó thôi.

Thì quả nhiên, Thiết Diện Hổ, tức Hắc Sát Cô Thần Tăng Tòng Hổ, đã liên tưởng tới hai con Kim điểu rượt đuổi gã ra khỏi Cam gia trại hồi mười mấy năm về trước, nên vừa rồi, hai tiếng Kim Điểu mới khiến nổi gã giựt minh, ngoái đầu nhìn Tử Long.

Gã lẩm bẩm hỏi :

- Ngươi tên chi?

Tử Long vẫn lạnh lùng :

- Lát nữa sẽ hay. Hừ, ngươi không tin tên ta là Lã Cam Long hả?

- Tin sao nổi, một khi Lã Cam Nương thành Lã Mai Nương?

Kẻ trước, người sau, hai người im lặng đi ra giữa sân chùa.

Lui về đứng kế bên Bạch Mi, Cao Tấn Trung và Mã Hùng đưa mắt nhìn sư phụ, ngầm hỏi ý kiến.

Thấu ý, Bạch Mi thì thào bảo hai đồ đệ :

- Dầu Thiết Diện Hổ có tội, ta cũng không muốn y bị xử nơi đây vì danh dự môn phái, và cũng vì lẽ cả nhân ta là sư phụ y. Vậy các đồ đệ nên liệu bảo nhau chờ dịp đánh tháo giúp y, nghen?

Cao, Mã khẽ gật đầu vâng lời, đoạn lùi tại chỗ các môn hữu chờ xem tình hình biến chuyển.

Đi tới giữa sân, Thiết Diện Hổ nghênh ngang nhìn mọi người, vẻ mặt hết sức liều lĩnh, khinh bạc, thách thức.

Cam Tử Long vái chào các Sư trưởng phe Thiếu Lâm, đoạn chào luôn ba vị Trưởng phái nghịch.

Thấy chàng tuấn kiệt kiêu hùng, ba vị này đều khen thầm nhưng vì chưa biết chàng là ai, và không thấy chàng xưng danh nên Bạch Mi hỏi luôn Chiêu Dương :

- Thanh niên tráng sĩ đây là ai. Yêu cầu đạo hữu cho mọi người biết tên.

Chiêu Dương đáp :

- Đó là người đã xuất công cùng Nữ hiệp Lã Mai Nương khám phá ra âm mưu gây ly tán hiềm thù giữa ba võ phái Tây Khương, Võ Đang, Thiếu Lâm, và còn mong các phái khác cũng ở trong tình trạng không hay đó.

Chỉ Thiết Diện Hổ, Chiêu Dương hỏi lại Bạch Mi :

- Phải chăng người kia là lệnh đồ đệ?

Sự thật hết sức phũ phàng, Bạch Mi cúi đầu nhận :

- Phải, y là môn đồ Tây Khương, sư đệ của Lý Ba Sơn. Nhưng đạo hữu vẫn chưa cho chúng tôi biết vị thanh niên hảo hán kia là ai.

Chiêu Dương ôn tồn :

- Xin đạo hữu vui lòng chờ trong chốc lát sẽ được toại nguyện.

Nói đoạn, Thiền sư ý tứ nhìn Cam Tử Long tỏ ý nhường lời cho chàng.

Hiểu ý, Cam Tử Long nói lớn, giọng trầm hùng dễ nghe và hấp dẫn :

- “Như quí vị Đại sư và quí vị đồng hữu võ giới đã hiểu qua tội trạng của nhân vật hiện diện đây qua lời tỏ bày của tráng sĩ Lôi Đại Bàng, tôi xin nói tiếp rằng gã là Mật vụ viên quan trọng của Thanh triều có nhiệm vụ công tác gây mâu thuẫn, nhóm mồi lửa hiềm thù giữa các võ phái miền Hoa Nam và Tây nam, và gây sự ly tán trong võ giới.

Công tác mệnh danh Phản Gián đó có mục đích gì?

Thưa có. Một khi các võ phái tương tàn, tự tiêu diệt lẫn nhau, toàn thể các môn phái sẽ vì thế mà mất hết uy tín trong nhân dân Hán tộc.

Cho tới nay, Hán tộc ta vẫn quật cường, các bực anh hùng chí sĩ thảo mãng giang hồ luôn gây nhóm chỉ hưng Hán diệt Thanh, khôi phục Minh triều. Muốn đạt chí hướng ấy, Hán tộc cần phải mạnh, cần phải có nhiều danh tài đầy đủ công phu võ nghệ chung sức, gom lưng đâu cật.

Có thế, nền tảng cách mạng mới vững chắc, một ngày kia mới dựng cờ khởi nghĩa hòng đuổi người Mãn ra ngoài biên quan.

Ngày nay, mưu phản gián của ban Mật vụ Thanh Đình có mục đích ly tán, làm mất uy tín các võ phái trước nhân dân Hán tộc, tức là phá hoại nền tảng cách mạng của dân Hán chúng ta, khiến quốc dân đồng bào phải gánh chịch mãi ách cai trị của Thanh đình.

Kính thức quý vị Sư trưởng và quý đồng đạo, tôi đã trình bày đại thể mưu kế phản gián, công tác phá hoại đoàn kết giữa các võ phái chúng ta, chắc hẳn quý vị đã nhận định được tội trạng của nhân vật hiện diện.

Tên trưởng ban Mật vụ khu vực Hoa Nam và Tây nam là người Mãn, tên Hòa Thân, một viên Thị lang thân tín của vua Thanh. Ngoài tôi và Lã sư muội đây, có Lý nương tử, Lôi tráng sĩ, Phùng Huy Hạ và một số danh đồ Tây Khương, đã từng biết mặt Hòa Thân. Có thế không, thưa quí vì mà tôi vừa nêu danh đây?”

Trái với bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng lặng thinh, Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ giơ tay lên đồng thanh :

- Có tên Hòa Thân.

Bạch Mi cau mày khó chịu, nhìn về phía ba người vừa nhận lời nói của Cam đại hiệp.

Cam Tử Long chỉ Thiết Diện Hổ, nói tiếp :

- Hòa Thân là người Mãn, phục vụ Thanh triều không đắc tội với quốc dân Hán tộc như người này đầy máu Hán trong huyết quản, mà lại phản bội dân Hán, gây cảnh nồi da xáo thịt. Tên gã là... Thiết Diện Hổ!...

Được dịp, Bạch Mi tiến lên mấy bước, nói lớn :

- Tôi ngắt lời Cam tráng sĩ và lưu ý quý đạo hữu về điểm tục danh.

Vuốt bộ râu bạc như cước, Chiêu Dương nhàn nhã gật đầu mà rằng :

- Có khuyết điểm nào, xin đạo hữu cứ việc phân tích, chỉ trích.

Lã Mai Nương kín đáo mỉm cười nhìn Cam Tử Long.

Đắc ý, Bạch Mi nói :

- Nhân vật hiện diện đây là xá đồ theo tôi tập luyện từ hồi niên thiếu, vậy tôi có thể biết rõ y hơn ai hết thảy. Y không phải là Thiết Diện Hổ mà là người họ Tăng, tên Tòng Hổ!... Vậy, chắc có sự nhận lầm chi đây. Thiết Diện Hổ là một nhân vật nào khác.

Thế mới chết chớ! Lời nói của Bạch Mi cốt ý gỡ tội cho Thiết Diện Hổ, ngờ đâu lại là tiếng sét bất chợt đánh ngang tai gã.

Từ trước đến khi nhập ban Mật vụ, gã vẫn giấu diếm không cho Bạch Mi biết chi hết về hành tung giang hồ đại đạo của gã, nên Bạch Mi vẫn yên trí rằng đồ đệ mình là con người không đến nỗi nào nên mới phô bày tục danh đồ đệ, tựa trung để cứu gã và cứu luôn thanh danh môn phái, cá nhân mình.

Lão sư có dè đâu Song hiệp Mai Nương, Tử Long chỉ chờ có sự công khai nhận định Thiết Diện Hổ là Tăng Tòng Hổ, kẻ đại thù của dòng họ Cam gia.

Cam Tử Long giơ hai tay yêu cầu cử tọa im lặng, Chàng nói :

- Một số người hiện diện tại đây và chúng tôi biết người này tên là Thiết Diện Hổ. Bạch Mi đại sư phủ nhận tên Thiết Diện Hổ và công khai nhận tục danh gã là Tăng Tòng Hổ. Vậy ta có thể kết luận rằng, Thiết Diện Hổ hay Tăng Tòng Hổ chỉ là một nhân vật. Nói rõ hơn nữa, Tăng Tòng Hổ đã mai danh, lấy tên khác là Thiết Diện Hổ.

Dù sao, giới kiếm khách giang hồ hành hiệp hành động bao giờ cũng quang minh chính đại, Lã sư muội và tôi được hân hạnh theo gót các vị tiền bối du hiệp hành nghề mấy năm nay cùng lấy hai tiếng Quang Minh làm phương châm. Để khỏi buộc tội oan ức một người, thứ nhất là người ấy lại được phái Tây Khương, tôi xin dẫn chứng thêm.

Nói đoạn chàng khẽ hất hàm nhìn Lã Mai Nương. Nàng tức thì vòng tay lên miệng thành loa, hướng về phía đại hùng bảo điện điêu tàn gọi lớn :

- Xin đem các vật chứng ra đây.

Phe Tây Khương ngạc nhiên, nhìn cả vào phía đại điện đổ nát. Ba người, một nam, hai nữ võ phục gọn gàng, lưng đeo đoản đao, cặp Hổ Đầu câu, báu kiếm, đội nó tre vành rộng sụp đến tận cằm, lễ mễ xách mấy bọc lớn đi ra.

Đến bên Cam Tử Long, họ đặt các bọc đó xuống sân đá, đứng thẳng nghểnh đầu lên, và lúc ấy mọi người mới nhận ra nam nhân là một tráng sĩ tầm thước mạnh khỏe, còn hai nữ nhân, một lão bà, một thiết nữ đẹp như bông phù dung ban sớm.

Cam Tử Long nói :

- Đây là vị tiêu sư bằng hữu, hảo đồ của Chu Thiên Võ tưởng lão trên Lao Sơn, còn nhị vị đầy là Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân, người Đồng Quan. Chúng tôi đã nhờ ba vị lấy các hành lý của Hòa Thân và Thiết Diện Hổ tại Lưu gia lữ quán ở Túy Thiên đình sáng nay đem vào đây chứng tỏ rằng hai người đó có liên lạc mật thiết với nhau. Vậy có chi lạ xin ba vị cứ trình bày cùng các đại sư đôi bên.

Cầm Đại Nương và Lâm Hồng Vân liền mở tung các bọc, lấy ra hai gói giấy tờ tài liệu đã chọn sẵn đưa cho Bạch Mi lão sư.

Cầm Đại Nương nói :

- Thưa lão sư, đây là các văn thơ, phúc trình chứng tỏ tội trạng rõ rệt của Thiết Diện Hổ. Còn trong bọc là y phục và đồ dùng của họ.

Bạch Mi tím mặt, lẳng lặng gạt hai gói giấy tờ sang bên, nhưng Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kính đều tiếp lấy, mở ra xem qua mấy tờ giấy viết chi chít, đoạn trả lại Cầm Đại Nương cất vào bọc y phục như cũ.

Trong thời gian đó, Thiết Diện Hổ trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt vị tiêu sư nọ.

Gã kinh ngạc không ngờ anh em Lã Mai Nương cũng quen với người này. Nhưng có chắc là người đuổi gã chập tối hôm rồi tại khu phố Linh Võ miếu và tên tiêu sư hiện diện đây là một người hay không? Hoặc giả họ giống nhau?...

Tiêu sư Tề Tưởng Bình phì cười, hất hàm hỏi gã :

- Thiết Diện Hổ, hay Tăng Tòng Hổ, ngươi còn lạ mặt ta lắm sao mà nhìn mãi thế? Không ngơ ngươi khéo thay hình đổi dạng và đổi luôn cả nghề độc cước đại đạo, giết người cướp của qua nghề Liệp Khuyển (chó săn) hại dân hại nước mau lẹ như vậy?

Thay vì trả lời, Thiết Diện Hổ rút phắt mũi phi tiêu nhằm ngực Tề Tưởng Bình phóng mạnh.

Họ Tề thấy kịp vội né sang bên, mũi tiêu bay vụt ra phía sau nơi Lã Mai Nương đứng, nên nàng vương tay dùng hai ngón cặp chặt lấy ngang mũi ám khí sáng loáng.

Liệng luôn mũi tiêu xuống sân trước mặt Thiết Diện Hổ, Mai Nương nói :

- Trả lại ngươi kẻo lát nữa thiếu dùng.

Thiết Diện Hổ bực tức đến cùng tột, nhưng gã cố nén tâm cúi xuống lượm ngọn ám khí, gài vào bao da đeo trước như cũ.

Hướng vào Chiêu Dương, Bạch Mi nói :

- Tôi yêu cầu đạo hữu một việc này, Tăng Tòng Hổ là người của Tây Khương, vậy tôi đới lãnh gã về để trị tội theo quy luật môn phái.

Chiêu Dương đáp :

- Chúng tôi tới Hoàng Thạch cương, ngoài mục đích chứng kiến một vụ khác mà có lẽ đạo hữu không biết, thì chỉ có quyền giảng hòa. Ngoài ra, những gì thuộc về Tăng Tòng Hổ, tráng sĩ đây mới là người có quyền định đoạt.

Nói đoạn, Chiêu Dương lùi bước về hàng ngũ Đại sư.

Bực mình, Bạch Mi nhìn Cam Tử Long mà rằng :

- Sao lại có thể như thế được? Yêu cầu tráng sĩ giải thích.

Lễ độ, Cam Tử Long đáp :

- Kính thưa lão sư, tiểu tử xin Người bình tâm chờ xem những việc sắp xảy ra đây trước sự chứng kiến công tâm của lão sư. Sau đó, tiểu tử sẽ xin hoàn lệnh đồ để lão sư định đoạt.

Dứt lời, Cam Tử Long quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Tăng Tòng Hổ bảo :

- Ngươi muốn biết tên ta, phải không? Vậy hãy nhìn kỹ xem diện mạo ta có nhắc nhớ được cho ngươi điều gì chăng?

Sở dĩ chàng nói vậy là vì mẫu thân chàng vẫn bảo chàng giống lão anh hùng Cam Trường Mâu như đúc.

Mắt đỏ ngầu, Tăng Tòng Hổ vừa nhận xét đối phương, vừa áy náy không hiểu vì lẽ gì, tên tráng sĩ kỳ cục nọ lại hỏi gã như vậy?

Gã vẫn tự nhủ, tên thanh niên nọ trông mặt quen quá, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi, và trong trưởng hợp nào.

Cuộc sống giang hồ đại đạo phiêu dạt của gã dư hai mươi năm trường, giết chóc nhiều đếm không xuể thì còn nhớ chắc sao nổi.

Biết vậy, Cam Tử Long mỉm cười đổi giọng :

- Được lắm, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, nghe? Trên đường vào Hoàng Thạch cương, ngươi từng đòi xem báu kiếm, nay ta xin chiều ý. Coi đây!

Nói đoạn chàng đổi bộ xoạc hai chân thành đinh tấn, tay tả chống lên sườn, tay hữu quơ lên vai rút phắt trưởng kiếm Huyền Tiễn hoa lên mấy vòng, hào quang phát xuất từ lưỡi kiếm vào mặt Tăng Tòng Hổ khiến gã phải lùi lại mấy bước. Giữ nguyên bộ tấn chữ Đinh, Cam Tử Long đan tay tả sang bên, đưa tay hữu ra trước mặt cầm ngược báu kiếm theo dọc cánh tay. Đó là thế “Đại Bàng Triển Dực”.

Sợ bị tấn công bất ngờ, Tăng Tòng Hổ thoái thêm mấy bộ nữa, rút phi tiêu cầm lăm lăm trong tay, sẵn sàng tự vệ.

Cam Tử Long hất hàm hỏi :

- Chậm chạp vậy, ngươi chưa nhận ra ư?

Tăng Tòng Hổ nghĩ thầm: “Thanh kiếm của ngươi báu thiệt, nhưng nhận ra là thế nào? Ngươi muốn ta nhận ra cái gì?”

Tuy nghĩ vậy, gã vẫn cố tâm nhận xét và tìm hiểu câu hỏi của thanh niên tráng sĩ, hơn hai mươi năm phiêu bạt giang hồ, gã đã từng gặp nhiều hảo thủ kiệt kiệt, nhớ sao được hết mọi trận giao tranh để phân biệt các cựu đối thủ?

Như thế không có nghĩa là gã hoàn toàn quên tất cả các trận giao chiến. Mấy trận cực ký gây go đã đánh dấu cuộc đời độc cước đại đạo của gã. Khốn nỗi, địch thủ trong các trận đánh ấy, nếu còn thì nay cũng thuộc hạng trung niên như gã hay trọng tuổi hơn gã nhiều.

Bởi vậy, gã hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của thanh niên tráng sĩ kiêu hình kia. Hoặc giả tráng sĩ nọ là con cháu một nhân vật nào đã từng giao đấu cùng gã.

Tăng Tòng Hổ hồi tưởng lại những trận đấu nào mà đối phương của gã sử dụng bảo kiếm. Nhiều lắm, nhưng có một trận ghê gớm nhất, khủng khiếp nhất, chỉ thiếu chút nữa là gã bị táng mạng dưới lưỡi kiếm địch.

Đó là trận đánh trong Tần Lĩnh sơn mười mấy năm trước kia với Cam Trương Mâu, một vị lão bối anh hùng võ nghệ tuyệt luân.

Cam lão anh hùng sử dụng báu kiếm như cuồng phong bão táp, nếu gã không tiên liệu phục kích bằng cung tiễn thì...

Hai tiếng báu kiếm khiên gã giựt mình ngưng cảm nghĩ, và đặt mối liên hệ giữa hai kỳ thủ: Một lão anh hùng mười mấy năm trước, và một thanh niên tráng sĩ kiêu hùng hiện tại.

Cả hai cùng sử dụng Trường kiếm, báu kiếm và lằn kiếm quang tử điện cùng màu sắc...

Lúc đó, Cam Tử Long từ từ chuyển bộ sang trung bình tấn, hai tay cầm cán kiếm biểu diễn thế kiếm tối độc Tỏa Hầu. Đoạn, chàng chuyển luôn sang mấy thế khác nữa, thế nào cũng ngoạn mục, kỳ diệu, hảo thủ, xuất quỷ nhập thần.

Chàng hoàn toàn dùng các đường kiếm trong bài Việt Nữ Linh Kiếm mà khi xưa Cam lão anh hùng ưa dùng, đã truyền dở dang cho chàng và được hai vị Đại sư Chiêu Dương và Lã Tứ Nương bổ túc, khi chàng lên Bạch Vân tự luyện tập kỹ thuật công phu cùng Lã Mai Nương.

Cam Tử Long biểu diễn thong thả tuyệt đẹp, cốt ý để cho Tăng Tòng Hổ nhớ lại những thế đánh của thân phụ chàng khi xưa.

Không những Tăng Tòng Hổ khen thềm, kinh ngạc mà đến cả các vị Sư trưởng các môn đồ võ phái hiện diện, đều mê man theo dõi từng bộ cước, từng thế thủ, từng lối biến chuyển đến thế trong bài kiếm bí truyền của Bắc phái Sơn Đông, và cũng là bài Độc kiếm gia truyền của dòng họ Cam gia.

Sau mươi thế biểu diễn chậm chạp, Cam Tử Long đã đạt ý.

Chàng nhìn không rời cặp mắt hung dữ của Tăng Tòng Hổ và nhận ra gã đã nhớ hẳn lại dĩ vãng.

Gã đã lập được mối dây liên lạc giữa hai thế hệ phụ tử của họ Cam.

Trong cặp mắt đồng thau vàng khè của Tòng Hổ, chàng nhận thấy gã suy nghĩ, kinh ngạc và bây giờ là lo sợ.

Gã lo sợ vì lúc này, gã đang đứng trước dòng dõi một vị lão anh hùng danh trấn giang hồ, mà gã đã phục kích ám hại trước kia.

Bao năm nay, gã thay hình đổi dạng, thay cả tục danh, đổi nghề nghiệp để tránh gặp oan gia, thì hiện tại oan gia đang lù lù trước mắt. Oan gia cũng đã theo dõi gã từ bao lâu nay mà gã không hay biết chi cả. Trời ơi, nghĩ thêm lạnh ớn xương sống!

Tuy lo sợ, Tăng Tòng Hổ vẫn chú ý chờ cơ hội Tử Long sơ hở trong khi biểu diễn trường kiếm là phóng phi tiêu đánh trước. Nhưng đối phương nhìn gã chằm chằm, không rời một chớp mắt, gã chỉ khác ý một chút là thanh bảo kiếm lợi hại kia xả tới ngay. Cứ suy xét bản lãnh của Lã Mai Nương thì biết ngay tài lược của thanh niên tráng sĩ nọ, chẳng nên coi thường.

Như để kiểm soát lý trí mình một lần chót, Tăng Tòng Hổ nhớ lại nét mặt Cam Trường Mâu khi xưa, và hình dung bộ râu năm chòm trên khuôn mặt thanh niên tráng sĩ nọ, thì quả nhiên hai nhân vật - một khuất một còn - giống nhau thật.

Thảo nào ngay từ khi mới gặp, gã vẫn tự vấn và cố nhớ ra xem đa gặp tráng sĩ nọ hồi nào, trong trường hợp nào và ở đâu.

Thâu bảo kiếm lại, Cam Tử Long quắc mắt nhìn kẻ thù :

- Thế nào, Tăng Tòng Hổ, ngươi nhận ra ta chưa?

Tự hiểu tránh cũng không được, và căn cứ vào những sự mắt thấy tai nghe từ nãy giờ, Tăng Tòng Hổ nói luôn :

- Ngươi và Lã Mai Nương giả đò bảo huynh, bảo muội lập kế lừa ta vào đây chớ gì! Đã không là họ Lã, phải chẳng người là người Cam gia trại trong Tần Lĩnh sơn.

Cam Tử Long cười gay gắt :

- A ha! Có thế chớ! Ngươi đã từng được nếm qua các thế kiếm vừa rồi hồi mười mấy năm trước hả?

Giữa lúc đó, Bạch Mi tiến lên mấy bước, hướng vào Cam Tử Long mà rằng :

- Yêu cầu tráng sĩ giải thích, bần đạo hoàn toàn không hiểu nội vụ.

Tử Long chưa kịp đáp thì Mai Nương đã lên tiếng :

- Bạch sư trưởng, đệ tử mạn phép phân trần. Tráng sĩ đây họ Cam tên Tử Long, là sư huynh của đệ tử, và là con trai độc nhất của cố anh hùng Cam Kiến Phương tước hiệu Trường Mâu. Hồi mười bốn năm trước, Cam lão anh hùng đang vui cành điền viên ẩn sĩ thì bị Tăng Tòng Hổ thảm sát, nên Cam tráng sĩ thề quyết trả mối phụ thù. Bởi vậy hồi nãy, Chiêu Dương đại sư mới nói rằng Tăng Tòng Hổ là người của Cam gia là vì thế.

- Ủa! Bần đạo còn nhớ rõ ràng khi mới thâu dạy Tăng Tòng Hổ, y có thuật lại cho bần đạo nghe mối thù sát phụ, mà lúc sanh thời Cam Trường Mâu đã cậy võ dũng hạ sát phụ thân y. Nếu Cam Trường Mâu bị tử trận vì Tăng Tòng Hổ, chẳng qua họ Tăng đã thanh toán một mối huyết thù. Đôi bên dùng võ lực thanh toán hận thù, kẻ thua bị táng mạng là lẽ thường, cớ sao Cam Tử Long thù ngược lại là thế nào? Oan gia nghi giải bất nghi kết, báo đi thù lại mãi, có lẽ các người định thù hận truyền kiếp chăng?

Thoạt đầu, Cam Tử Long không muốn nhiều lời vô ích, nhưng nhận thấy Bạch Mi lão sư bênh vực môn đồ ra mặt, cố chấp không muốn tìm hiểu lẽ phải, chàng bèn lên tiếng :

- Kính thưa Sư trưởng, đệ tử lấy danh dự dòng họ Cam cả quyết rằng, thân phụ đệ tử không hề hạ sát Độc Nhãn Long Tăng Ân. Hiện các vị lão gia trong vùng Cao Sơn đều rõ nội vụ. Tỉ dụ, trái lại, nếu quả đôi bên hiềm thù, Tăng Tòng Hổ muốn báo thì phải xử sự quang minh chính đại, mới không hổ danh hảo hán đầu đội trời, chận đạp đất, không bôi lọ môn phái, lẽ nào y mang tâm dụ giao đấu lúc đêm khuya rồi phục kích, dùng cung tiễn ám hại kẻ hiền lương, khiến một gia đình đang nhàn cư bồng thành tan nát, mẹ góa con côi?

Đó là một âm mưu sát nhân hèn hạ, cho thỏa lòng độc ác của một tên độc cước đại đạo cỡ Tăng Tòng Hổ...

Chàng vừa nói, vừa chỉ vào mặt họ Tăng và nói tiếp :

- Bạch lão sư, nay tiểu tử đã trưởng thành, sau mấy năm tìm kiếm khắp mọi nơi, nay anh linh cổ phụ mới dong rủi gặp kẻ thù, đệ tửu quyết không cho gã thoát được khỏi Hoàng Thạch cương này. Lẽ ra đệ tử không có bổn phận phải trình bày tự sự, nhưng đệ tử không muốn người ta lầm tưởng rằng đệ tử chấp nhất hành động hàm hồ.

Nói đoạn, Cam Tử Long mắng Tăng Tòng Hổ :

- Tặc tử hèn hạ! Ngươi còn nhớ sau khi trong đêm tối, phụ thân ta bị trúng thương khắp người vì bị bọn cung thủ phục kích của ngươi, chính ngươi đã dùng ngọn giáo Trường Xà của phái Tây Khương đâm lủng bụng phụ thân ta không? Nửa ngọn giáo do phụ thân ta dùng thanh trường kiếm này chặt đứt, nay còn được bày trên bàn thờ người tại Cam gia trại. Tiếc thay! Không có ngọn giáo đó ở đây để ta dùng moi gan ngươi ra từng mảnh!

Lửa thù nung nấu tâm can bao năm nay mới có dịp bùng cháy, Cam Tử Long giận dữ thực sự, lời nói rít lên đầy thù hận khiến mọi người cũng rùng mình, sởn gáy, lo thay cho Tăng Tòng Hổ.

Xưa nay Tòng Hổ vẫn giấu diếm không cho Bạch Mi lão sư biết hành tung tặc đạo của hắn, nay bị lộ chân tướng trước thầy, trước môn hữu, lòng tự ái bị thương tổn nên gã nổi giận đùng đùng, liều mạng mắng lại Tử Long :

- Cam tiểu tử! Nếu ngươi cho vụ phụ thân ngươi bị ta đả tử là mối thù chánh đáng, tự xét đủ tài lực thì cứ việc báo, hà tất phải nhiều lời vu khống! Tang bồng xuôi ngược khắp thiên hạ bao năm nay, đụng độ với từng từng lớp lớp hào kiệt tứ phương, ta há lại e sợ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi sao? Đụng chạm đến ta, còn khó lắm, nghe!

Cam Tử Long cười gằn :

- Danh từ lục lâm đạo tặc khiến ngươi mắc cỡ trước lão sư và môn hữu hả? Chớ quên rằng, ta đã từng theo dấu vết ngươi từ đất Cam Túc ra tới Quan ngoại và đã từng tìm thấy vết tích ngươi trên Hổ Đầu sơn nghe? Lã tiểu thư và ta đã diệt trừ bọn đồng đảng của ngươi là Sử Đại Toàn, Đặng Cửu Bá, Thiết Mộc Can, Thành Man Đô và ngay cả tên Cát Đạt cũng từng táng mạng tại núi Hổ Đầu. Ngươi con già mồm chối cãi nữa chăng? Trước khi moi gan ngươi tế hương hồn cố phụ, ta muốn ngươi hiểu rằng, ta không thèm giết oan, nghe?

Dứt lời, Cam Tử Long lăm lăm thanh trường kiếm, trừng mắt nhìn kẻ thù sát phụ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tên bất lương họ Tăng.

Tăng Tòng Hổ cười lạt :

- Muốn làm chi ngươi thử hành động cho mọi người quan chiêm. Dầu ta tay không cũng sẵn sàng chống cự lại một tên võ trang báu kiếm như ngươi đó.

Gài bảo kiếm vào bao, Cam Tử Long nói :

- Không khi nào ta làm nhơ báu kiếm bởi dòng huyết khuyển phệ của ngươi. Tiếc rằng ngươi không còn ngọn giáo Trường Xà nơi đây để ta coi tài giáo pháp cao tới mức nào!...

Chàng dư biết hiện tại, Mã Hùng võ trang với cây giáo Trường Xà nên cố ý khích bác để xem họ Mã hành động ra sao.

Quả nhiên, nhân cơ hội, Mã Hùng liền nói lớn :

- Tôi có giáo Trường Xà và sẵn lòng cho mượn.

Có lẽ Mã Hùng sợ bị mọi người phản đối chăng, nên y xoay ngược đốc giáo phóng luôn món võ khí lợi hại của Tây Khương ra giữa sân cho Tăng Tòng Hổ.

Khấp khởi mừng thầm, Tăng Tòng Hổ lanh lẹ bắt luôn lấy ngọn giáo, đoạn hất hàm thách thức :

- Cam tiểu tử! Ngươi hãy còn đủ thì giờ trở bước, và chớ bắt buộc ta phải tái diễn trận đấu mười mấy năm xưa cùng Cam Trường Mâu!...

Tuy ngoài miệng nói vậy chớ thiệt ra y cũng rất ngán cha con họ Cam. Trước đây, mỗi khí hồi tưởng trận giao đấu với Cam Trường Mai, gã vẫn còn thấy rùng mình khủng khiếp. Hiện tại, gã đánh liều và cần phải liều.

Hể hả, Cam Tử Long cởi giải trường kiếm, bỏ áo trấn thủ và đoản y đưa cả cho Lã Mai Nương, để lộ tấm thân cực kỳ nở nang đều đặn đẹp như pho tượng thần Chiến thằng bằng đồng đỏ dựng trước miếu thờ Minh Thái Tổ trên Tử Kim Sơn tại Cô Tô thành.

(Về sau này, phần mồ nhà đại cách mạng Trung Hoa là Tôn Dật Tiên cũng để trên núi Tử Kim).

Toàn thể mọi người phe Tây Khương và các môn đồ Thiếu Lâm đều kinh ngạc trước thân hình dũng sĩ của Tử Long.

Họ nhớ lại hai nam nữ kỳ thủ tại võ trường Quần Hùng Đại Hội và ngờ luôn hai hảo thủ đó chính là Lã Mai Nương và Cam Tử Long. Chẳng lẽ vị lực sĩ Đại Hội lại giống hệt Cam Tử Long như bữa nay chàng cởi trần ư?

Cởi áo xong, Tử Long vòng tay lên miệng làm loa, hướng vào phía bảo điện đổ nát, nói lớn :

- Thỉnh lão bá Trang chủ và nhị vị anh thư hào kiệt Âu Dương đã có công chỉ dẫn cuộc đại hội hôm nay trong Hoàng Thạch cương ra sân dự kiến.

Câu nói này khiến phe Tây Khương kinh ngạc không ít. Họ nhìn cả vào phía bảo điện: hai tên trang điểm y phục chỉnh tề khiêng bàn khói hương nghi ngút đi ra. Theo sau có ba người: Trang chủ Âu Dương Tòng Bình bệ vệ đi giữa, bên hữu là Truy Phong Tiên Viên Âu Dương Tòng Lân và bên tả là Tiểu Mộc Lan Âu Dương Kim Loan.

Ba cha con cùng võ phục rất đỗi uy nghi. Trang chủ đứng vào hàng tám vị Đại sư còn Tòng Lân, Kim Loan tiến ra chỗ Lã Mai Nương lúc đó đang giúp hai trang đinh đặt bàn thơ ngây chỗ gần bục đá hình chữ nhật lớn bằng tấm phản dưới góc cổ tòng.

Ai nấy đều đọc rõ hàng chữ lớn viết trên linh vị màu vàng:

Trường Mâu Cam Kiến Khương Chi Vị

Bên phe Tây Khương, Cao Tấn Trung, Mã Hùng tiến tới chỗ Bạch Mi. Tấn Trung nói nhỏ :

- Bọn Cam Tử Long, Lã Mai Nương tính toán vụ hội họp này từ trước, thế nguy cho Tăng sư huynh rồi! Sư phụ tính sao?

Bạch Mi thở dài :

- Hết đường cứu vãn rồi. Chúng ta quả bất địch chúng, chẳng nên liều mạng vô ích mà còn mang tiếng bất phục thiện. Ta thiệt không ngờ Tăng Tòng Hổ lại có thành tích bậy bạ tới mức ấy!...

Hậm hực, Cao, Mã đành lùi lại ở phía sau.

Lúc đó trên sân, Cam Tử Long chờ Lã Mai Nương khấn vái trước bàn thờ xong, bèn hất hàm bảo Tăng Tòng Hổ :

- Giờ đây, ta sẵn sàng chờ tái diễn tài võ dũng năm xưa!... Chấp ngươi cầm giáo Trường Xà.

Chẳng gì cũng là một đại môn đồ phái Tây Khương, đứng hàng tiền bối trong giới giang hồ, đã từng hạ người cha, lẽ nào bây giờ chịu để người con chấp mình cầm giáo, trong khi y cởi trần không cần yểm tâm kính và... chống đánh bằng tay không!

Trước thầy, trước môn hữu hậu tiến và trước toàn thể phe đối lập, một lần nữa, Tăng Tòng Hổ bị chạm lòng tự ái.

Biết làm sao đây?

Không nhận thì nguy hiểm tới tánh mạng, mà nhận thì lại mất thể diện mọi người chê cười!

Thiệt tiến thoái lưỡng nan.

Sau giây phút lưỡng lự, sau cùng, Tăng Tòng Hổ đánh liều liền bảo Cam Tử Long :

- Lẽ nào ngươi dùng quyền, cước mà ta đây cầm giáo cho đành tâm? Khi ngươi tánh mạng lại khó siêu sinh vì cho là thác oan, ha?

Dang hai cánh tay phốp pháp, bắp thịt nổi vằn lên như thừng chão, Cam Tử Long phì cười :

- Tăng Tòng Hổ! Ta nực cười vì ngươi quá ngây thơ và cũng rất phiền lòng vì có một kẻ đại thù ngu ngốc như ngươi, nghe?

Cỡ giang hồ đại đạo mần ăn dọc dãy Vạn Lý Trường Thành như ngươi, mà chưa nghe danh hai con hắc hổ lớn như trâu mộng hoành hành trong khu Hoang Sơn thuộc dãy Tần Lĩnh sơn đất Thiểm Tây ư? Liệu cái sọ ngươi có rắn chắc bằng sọ hai mãnh thú đó chăng? Một trái Thôi Sơn này từng đập bể đầu hắc hổ đó. Ta khuyên nhà ngươi ráng coi chừng!...

Nghe Cam Tử Long nói dứt câu, đệ nhất môn đồ phía Không Động là Đậu Hải Giao tiến lên, nói với Thạch Phủ Kính sư phụ :

- Bạch sư phụ, nếu vậy thì Lã Mai Nương và Cam Tử Long đích là hai nhân vật nổi danh khắp hai vùng đất Thiểm Tây, Cam Túc với tước hiệu Thôi Sơn Thái Bảo và Trại Nhiếp Ẩn sau khi dùng quyền, cước hạ hai mãnh thú lớn và ác nhất vùng.

Thạch Phủ Kính gật đầu :

- Ờ, ta từng nghe đồn, đích thị hai người này rồi.

Đứng bên, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức nghe vậy liền nhìn nhau thông cảm, lo thay cho Tăng Tòng Hổ. Nhưng hai vị trưởng phái này còn ngạc nhiên hơn vì Tăng Tòng Hổ bỏ ngọn giáo Trường Xà xuống khe sân đã, cởi phăng áo ngoài liệng sang một bên, ở trần như đối phương.

Gã cũng sức vóc to lớn khác thường, toàn thân lông lá xồm xoàm như con gấu, dũng mãnh hơn người. Hiềm vì sự nở nang của thân thể gã không được đều đặc tột bực do sự chuyên và khổ luyện như Cam Tử Long.

Toàn thân chàng tráng sĩ tuấn kiệt kiêu hùng họ Cam là sự cấu tạo bởi bộ xương lớn bao bọc toàn gân và bắp, nét nở nang rất rõ rệt, thớ nào múi nấy vắn hẳn trên làn da hồng hào như vẽ.

Đào tạo được tấm thân nở nang cân đối ấy, Tử Long phải chuyên về khổ luyện trong nhiều năm, và còn phải chuyên cần siêng năng mãi mãi.

Trái lại, Tăng Tòng Hổ lực lượng thô kệch, tuy hữu luyện nhưng không được chuyên cần, thận trọng nên người ta, sau khi ngắm nghía không biết chán mắt tấm thân thần tượng của họ Cam, nhận ngay ra thể xác Tăng Tòng Hổ còn nhiều lá mỡ thừa. Tuy vậy, sức lực gã đáng liệt vào hạng dũng mãnh trên nhiều người.

Cởi áo gài đai phi tiêu vào quanh thắt lưng xong, Tăng Tòng Hổ ngạo nghễ vỗ ngực đánh thình một cái, trợn mắt tròn xoe, dữ tợn như Tào tướng Điển Vi thời Hậu Hán, nhìn đối phương mà rằng :

- Ta cùng cởi trần cho đồng đều, đấu quyền pháp chơi. Chừng nào bất phân thắng phụ sẽ xài tới võ khí đa!...

Cam Tử Long cười khẩy :

- Được lắm và càng tiện. Nào, khởi đầu. Ráng coi chừng, nghe?

Tức thì Tăng Tòng Hổ nhảy phắt ra giữa sân đá, dạo quyền pháp Tây Khương, cước bộ Xà Hành vòng tay Bái Tổ theo đúng phép tắc nhà nghề.

Vẫn giữ nụ cười tươi tắn, Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long uyển chuyển tựa beo gầm theo đối phương ra giữa sân.

Chàng hô hấp điều hòa mấy hơi dài khiến lồng ngực đã nở nang ghê gớm lại càng nở thêm, hoa quyền đảo cước tự nhiên theo Bắc phái Sơn Đông, hồi bộ tấn chảo mã, vòng hai tay rắn chắc như chầy sắt, khởi thế Đồng Tử Hiến Đào, đoạn chàng hất hàm thỉnh đối phương khởi trận.

Dữ dội, Tăng Tòng Hổ chuyển bộ, nhảy chéo sang bên, đưa tay tả ra trước mặt, tay hữu nắm lại rút về cạnh sườn, chân đứng chảo mã, trừng mắt lừ lừ nhìn đối thủ. Đó là thế Mãnh Sư Trấn Động.

Cam Tử Long vẫn giữ nguyên bộ vị, để hở hẳn sườn bên tả.

Thét một tiếng vang động, Tăng Tòng Hổ dũng mãnh nhập nội, chân xoạc tấn Trung bình, hai tay như người dương cương, đánh thốc trái hữu Thôi Sơn vào sườn địch theo thế Thần Cung Xạ Hữu Điền.

Không đỡ cũng không gạt, Cam Tử Long lẹ làng thảnh thơi nhảy chéo sang bên hữu cách xa đối phương hai sải tay, chân đứng bộ Mã sanh mã tử, hai bàn tay xòe ra, hai cánh tay nhập lại đưa ra phía trước mặt như người soi kiếng.

Đó là thế Mỹ nhân chiếu kính.

Chàng vẫn tươi tỉnh kín đáo nhìn đối phương.

Đánh trượt một đòn, Tăng Tòng Hổ bực mình theo luôn xỉa một đấm vào mặt địch, đồng thời co chân hữu theo thế Trường Xà Tróc Kim Kê đạp mạnh vào đầu gối chân địch. Đòn đánh dũng mãnh tuyệt hay, chứng tỏ ra Tăng Tòng Hổ là một hảo thủ thiện nghệ.

Nhưng tiếc thay, gã vẫn đánh gió, đạp vào chỗ không, vì Cam Tử Long đã nhún mình bay sang phía hữu cách đối phương hai sải, toàn thân thủ thế Khuynh Bái Quan Âm, bình tĩnh chờ đối phương giáp chiến hiệp nữa.

Tăng Tòng Hổ quát :

- Tặc tử có giỏi hãy đỡ đòn ta coi! Lẩn trốn như trạch!...

Miệng quát, tay đảo quyền, nhảy xổ vào địch thủ, hạ Độc tấn đã quét cước hữu theo ngọn Bạch Xà Tảo Địa, định đã hất tung gãy cả hai chân địch.

Vù!...

Một trận gió bất thần quạt thẳng vào mặt Tăng Tòng Hổ, khiến gã phải cúi rạp hẳn người xuống.

Gã hụt một thế cước nữa vì Cam Tử Long vừa nhảy vút qua đầu gã ra phía sau, khoanh tay đứng cười dòn dã :

- Công phu tập luyện của ngươi chỉ có vậy thôi ư?

Bị khinh thị trước quần chúng, Tăng Tòng Hổ nổi hung, quay phắt người lại lao mình như một con gấu chồm, theo thế Ma Vương Tác Quái, ôm cứng nhấc ngang sườn địch thủ, định nhấc lên khỏi mặt đất quật ngang.

Không tránh, Cam Tử Long thuận thế để cho đối phương khóa chặt quanh sườn, hơn nữa chàng nhún hẳn cả hai chân giúp cho đố phương thêm trớn nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất...

Mừng rỡ, Tăng Tòng Hổ không ngờ nhấc bổng được địch thủ dễ dàng như vậy, bèn vận dụng toàn lực quật ngang, định bụng đánh trẹo vai địch xuống sân đá.

Nhưng kỳ thay, toàn thân địch bỗng nhiên nặng trĩu như cả một khối Thái Sơn dính liền với sân đá, khiến gã phải hơi gục đầu ra phía trước, và ngay cùng khi đó, hai tiếng bốp, bốp liên tiếp bật lên vang dậy.

Bên ngoài, người ta nghe hai tiếng đó thường như tiếng dội của hai cái tát mạnh, trái lại với Tăng Tòng Hổ, nó chẳng khác chi hai tiếng sét đinh tai nhức óc, vì Cam Tử Long đã thừa dịp lúc đối phương gục đầu theo thân chàng trĩu xuống mà dùng ngọn Trung Cổ Tề Minh tát ngược hai cái khá mạnh trúng hai tai đối phương.

Choáng váng, Tăng Tòng Hổ vội buông rời địch thủ ra, thì bị luôn Cam Tử Long quay người lại lẹ như cắt, xử thế Giao Long Nộ Vũ, chuyển bộ vị sang Đinh Tấn, tay hữu thâu về bên sườn, xòe bàn tay tả đánh thẳng vào ngực Tòng Hổ khiến gã - giữa lúc choáng tai - lãnh đủ ngọn đẩy Giao Long, toàn thân văng nhào hẳn ra phía sau.

Không muốn hạ ngay Tăng Tòng Hổ, nên Cam Tử Long chỉ tát tai để bắt buộc gã phải rời tay khóa ngang mình, rồi đẩy lộn nhào đi mấy vòng cho gã biết sức mình.

Thiệt ra, chàng có thể đánh hai trái đấm vào màng tai và tiếp luôn trái tả Thôi Sơn vào giữa ngực đối phương. Trúng liên tiếp ba trái đấm sắt có sức nặng tới bảy, tám trăm cân, dầu Tăng Tòng Hổ mạnh đến đâu cũng phải bể màng tang, vỡ ngực thác liền.

Chống nạnh tay lên sườn, Tử Long nhìn Tăng Tòng Hổ lúc đó chưa hết chuếch choáng mà rằng :

- Ta tha mạng cho đợt này để lòng hiệp nghĩa vị tha của riêng cá nhân ta, nhưng qua đợt sau, hai cánh tay này chỉ biết phục vụ anh hồn người vì đã thảm từ vì độc kế, dã tâm của nhà ngươi nghe?

Do hai hiệp liên tiếp vừa rồi, Tăng Tòng Hổ hoàn toàn biết sức mạnh vô địch và công phu quyền pháp của đối phương.

Gã không ngờ tráng sĩ họ Cam, không những dũng mãnh đại lực mà còn lanh lẹ có phần hơn cả loài viên, hầu. Thì ra cặp nam nữ Cam, Lã đồng lực, đồng tài! Thảo nào hồi nãy, Lã Mai Nương áp đảo Cao Tấn Trung mạnh hơn vũ bão, tưởng không có chi là lạ.

Không thể giao đấu đàng hoàng, căn cứ vào tài lực, công phu bản lãnh để phân thắng bại được! Phải mưu mẹo, độc kế, ám toán đối phương bằng bất cứ cách nào và bất chấp cả mọi người. Dầu có hạ được thằng này thì dám chắc con kia sẽ chẳng tha cho mình. Đằng nào cũng nguy, thà cứ cố hạ lấy một trong hai đứa đó đã.

Sự tính toán nham hiểm hiển hiện rõ rệt trên cặp mắt lừ lừ đỏ ngầu của gã, và không thoát khỏi luồng nhãn quang nhận xét của Cam Tử Long.

Chàng đọc được ý nghĩ đối phương và tiểu tâm đề phòng. Nhưng gã định làm gì? Nửa mình trên ở trần rồi, còn đai phi tiêu mà hồi nãy gã cố ý đeo quanh đai lưng và cặp võ hài hoặc gót, hoặc mũi hay chung quanh đế có thể gài thiết đinh hay tiểu kiếm. Được lắm, để ta coi gã trổ đòn gì!

Nhìn nhau dò ướm trong chớp mắt, hai đấu thủ cùng nghĩ, cùng suy tính nhưng khác nhau.

Bớt đau và choáng tai, Tăng Tòng Hổ sau khi biến thế hai lần, liền nhập nội giáp chiến, quyết trả thù đòn Trung Cổ Tề Minh.

Gã xử ngọn “Song Én Đồng Phi”, đấm móc tay hữu vào mang tai, đồng thời thọc trái đấm vào mỏ ác địch nhân.

Chuyến này đổi chiến pháp, không tránh né nữa, Cam Tử Long tọa bộ vững như bàn thạch, đưa tay gạt mạnh.

Bốn cánh tay nở nang, to lớp rập vào nhau nghe huỵch một tiếng. Tăng Tòng Hổ có cảm giác như vừa bị hai cái chầy thép gạt trúng, nên cả hai tay cùng tê buốt và toàn thân run hẳn lên.

Gã nghĩ thầm: “Trời ơi! Thằng này rắn chắc như sắt!...”

Chỉ trong chớp mắt, vừa gạt đòn xong, Cam Tử Long dùng thế “Phụng Vũ Xuyên Lâm” xòe bàn tay tả thành Cương Đao chặt vào cổ địch, đồng thời chân hữu co phắt lên tựa thể muốn đá.

Hoảng hốt, vì hai cánh tay còn tê buốt, Tăng Tòng Hổ vội thoái bộ định nhảy ra khỏi vòng chiến.

Không tha, Cam Tử Long theo ngay, cốt đánh cho không những đối phương mà chàng còn cố ý để cho Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, Thạch Phủ Kính tấy rõ đường quyền, cước lợi hại của môn đồ Bắc phái Sơn Đông. Chàng còn muốn hành hạ kẻ thù sát phụ cho thỏa lòng căm hờn nung nấu tâm can từ mười mấy năm nay. Nếu hạ thủ ngay, chẳng hóa ra Tăng tặc đạo được may mắn thác mau lẹ ư?

Không! Gã phải sống giờ phút cuối cùng cuộc đời tàn ác của gã trong hoảng hốt, ghê rợn, khủng khiếp!

Trước mỗi thế đòn của Cam gia, gã phải có cảm giác như Tử thần đang lướt tới vồ gã, cũng như sau mỗi hiệp chống đỡ, gã cảm thấy như vừa ra thoát khỏi Địa ngục môn, để rồi chờ Tử thần lướt tới quơ luôn một chuyến nữa.

Cam Tử Long xung phong giao đấu, quyền ra tới tấp, cước phóng liên miên, mỗi đòn là một kỳ thủ của nhà nghề, mỗi thế là một ngọn bí truyền của danh gia hảo thủ. Lúc chờn vờn như sư tử hí cầu, lúc lanh lẹ như thần hầu đảo quái, khi hung dữ như mãnh hổ xuất sơn, khi uyển chuyển tựa giao long hí thủy, mỗi một quyền đánh trúng, Cam Tử Long chỉ vỗ năm đầu ngón tay vào kẻ địch cũng như mỗi thế cước chàng chỉ thích nhẹ mũi võ ủng vào thân địch, tiếp theo là một tiếng quát :

- Chết này!...

Kinh hoảng, mồ hôi toát ra như tắm, quả chưa bao giờ tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hổ từng sống những giây phút giao đấu khủng khiếp như bây giờ.

Trước kia, trận đánh với Cam Trường Mâu tuy rùng rợn, nhưng gã tin chắc vào lực lượng cung thủ phục kích trong đêm tối giữa chốn sơn lâm hoang vắng.

Hiện thời, tình thế hoàn toàn trái ngược, trận giao tranh diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước phe đối lập chứng kiến đông đảo, còn phe gã thì lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, và đối thủ lại là một dũng sĩ bản lãnh phi thường, công phu kỳ diệu.

Chà! Nó giỡn rồi tha mình hay là nó dùng đòn tinh thần trước khi hạ thủ thế này! Được lắm! Là đại đạo ta sẽ chết theo lối đại đạo, nhưng trước khi bó tay, tên tiểu tử họ Cam này cũng sẽ phải lãnh một... cái gì?

Nghĩ vậy, gã cố chống trả để lấy thời giờ nhảy thoát ra khỏi vòng chiến.

Phần Cam Tử Long đánh liên miên hơn Hai mươi hiệp, chàng hả hê, cảm tưởng hương hồn cố phụ đang ngự trên bàn thờ theo dõi trận báo tử thù.

Vừa khỏi vòng chiến, Tăng Tòng Hổ quay phắt mình lại, tay hữu vung lên phóng một ngọn phi tiêu nhằm bụng đối phương.

Lẹ như chớp, Tử Long né mũi ám khí phóng gần đó. Chàng đảo bộ xông tới. Tòng Hổ thoái nữa và phóng lối liên tiêu hai ngọn tả hữu.

- Tặc đạo hèn mặt! Tài phóng tiêu của ngươi chỉ có thế thôi ư? Coi nè!

Dứt lời chàng vung mạnh tay tả như muốn ném phi tiêu trả đòn Tăng Tòng Hổ vội nhào qua bên hữu tránh né, nhưng Tử Long đã phóng mạnh mũi tiêu tay hữu.

Xẹt!...

Mọi người hai phe dự kiến đồng la lên một tiếng :

- Ồ!...

Ngọn tiêu xẹt sát bên tai Tăng Tòng Hổ khiến mọi người tưởng gã trúng thương.

Ngay khi đó, gã vội đảo đầu qua bên tả thì mũi tiêu thứ nhì do đầu Tử Long phóng bằng tay tả đã lướt tới trúng mối khăn xa sô vằn hổ buộc ngược trên đỉnh đầu. Khăn bịt đầu đứt tung ra xòa xuống mặt, Tòng Hổ vội gạt cho vuông khăn rớt xuống sân, may mắn tóc có cột sợi dây lụa lên không vuột ra làm vướng víu giữa khi đang giao chiến nguy hiểm.

Gã không dám dùng kế ám toán nữa vì hiểu rằng đối phương có biệt tài sử dụng ám khí.

Điềm tĩnh, Cam Tử Long tiến lên. Hoảng hốt, Tăng Tòng Hổ thoái lui luôn mấy bước nữa, vừa hay tới gần ngọn giáo Trường Xà mà gã cắm ngược hồi nãy xuống kẽ đá trên sân.

Mừng rỡ như kẻ đào được vàng, Tăng Tòng Hổ nhảy ngang rút phắt ngọn giáo sáng quắc ngù đỏ, cầm lăm lăm trong tay.

Có món võ khí sở trường, gã bình tĩnh hơn trước nhiều, hy vọng sẽ hạ được đối thủ. Gã cười hềnh hệch :

- Tử Long! Chuyến này mi sẽ được theo vong hồn cha mi, nghe!

Câu nói khinh bạc của kẻ tử thù có hiệu quả một chậu nước giá lạnh tát thẳng vào mặt chàng, Tử Long trừng mắt, nhíu cặp mày xếch ngược, lạnh lùng buông xõng mấy tiếng :

- Ta sẽ coi!...

Chàng tiến thẳng vào đối phương...

Trước lúc đó, bên phe Tây Khương, Thạch Phủ Kính nói với Bạch Mi và Phùng Đạo Đức :

- Cơ sự hỏng rồi! Tăng Tòng Hổ khó lòng thoát hiểm.

- Tôi cũng nghĩ vậy, làm thế nào bây giờ? Cam Tử Long quá ư lợi hại! Y còn trên cả Lôi Đại Bàng mấy cấp về mọi phương diện.

Bạch Mi cau mặt lo lắng :

- Làm thế nào được trong tình thế này? Trận đấu tay đôi rất công bằng với một đối phương giao chiến thiệt quân tử. Nếu ở trong tình trạng Tòng Hổ, tôi sẽ lấy ngọn giáo kia.

Và giữa lúc đó, Tăng Tòng Hổ đã rút lấy ngọn giáo Trường Xà nổi danh của phái Tây Khương, chẳng hiểu có phải vì linh cảm lời nói của Bạch Mi lão sư hay không.

Về phe Thiếu Lâm, hai anh em Âu Dương Tòng Lân, Kim Loan đứng giữa kế bên Mai Nương. Hai nữ kiệt anh thư cao lớn dong dỏng như nhau, dĩ trí đến vẻ đều đặn của thân hình và khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng mơn mởn tựa da đào cũng y hệt, Duy chỉ có mớ tóc huyền mềm mại như tơ là cuốn kiểu khác nhau.

Người nào không biết, dám nói ngay hai người là chị em song sinh.

Lã Mai Nương ý tứ nhìn Kim Loan và nghe nàng ta khen ngợi Cam sư huynh của nàng không ngớt miệng.

Kim Loan bản chất hồn nhiên, hay là có... cảm tình sau xa với trang hiệp khách tuấn kiệt kiêu hùng như Cam Tử Long? Thiết khó phân tích.

Lần đầu trên võ trường Quần Hùng Đại Hội, theo lời khuyên của nàng, Cam Tử Long đã cởi áo để minh trần bầy tấm thân nở nang cực kỳ cân đối, phô dũng lực với phe đối lập. Nàng không quên rằng, lẫn trong mọi người, còn có anh em Âu Dương là loại người biết thẩm mỹ và rồi đây sẽ có nhiều dịp gần gũi Tử Long và nàng.

Chuyến này, sư huynh nàng tự ý cởi trần thách thức kẻ thù. Dĩ nhiên chàng vô tình, nhưng cái vô tình ấy đã - một lần nữa - để cho Âu Dương Kim Loan có dịp nhận xét gần chàng dũng sĩ đẹp như thần tượng. Và vị tiểu thư võ dũng họ Âu Dương, hữu danh đất Tô Châu, tri nhân tri kỷ kia đã thản nhiên khen ngợi người khách hào kiệt anh hùng.

Bản chất Kim Loan hồn nhiên hay cố ý, Mai Nương không thể đoán được.

Nàng chỉ biết rằng, trong quãng đời hơn mười năm sống chung trên núi luyện tập, nàng và họ Cam coi nhau thân thiết, chẳng khác chi huynh muội chí tình, nhưng về sau, trên đường giang hồ phiêu bạt truy tầm kẻ thù nhà họ Cam, hai người từng vào sanh ra tử, nguy hiểm, vui buồn đều chia sẻ, cảm mến lẫn nhau và đã nhiều khi nàng có cảm tưởng sẽ cùng chàng... chung sống mãi mãi, kết thành đôi kiếm khách giang hồ bất diệt.

Trong quãng đời du hiệp, Tử Long đã từng gặp rất nhiều thiếu nữ lẳng lơ, mê luyến muốn cám dỗ chàng, và nàng không hề quan tâm, tin rằng chàng là trang chánh nhân quân tử, hiệp đạo, không thể mê luyến dễ dàng.

Trái lại, lúc này, không hiểu vì lý do gì, nàng lại chú ý đến vị tiểu thư duyên dáng họ Âu Dương, mỗi khi nàng ta khen chàng hoặc để ý tới tráng sĩ Cam gia...

Trước khi Tăng Tòng Hổ phóng ám khí, Âu Dương Kim Loan đã nói :

- Coi chừng kẻo tên tặc đạo sử dụng phi tiêu!

Mai Nương không nói gì vì nàng dư hiểu bản lãnh và tánh tình chàng thường nhật rất thận trọng.

Nhưng không phải Kim Loan nói với nàng để chia sự lo âu. Nàng ta thốt ra câu đó, chẳng qua là phản ứng tự nhiên của nàng ta đang lo sợ, có thế thôi.

Tới khi Tăng Tòng Hổ rút ngọn giáo Trường Xà quyết tâm hạ Cam Tử Long thì Âu Dương Kim Loan vội rút phắt thanh bảo kiếm của nàng đeo trên lưng, và toan xô ra liệng võ khí cho Tử Long. Nhưng nàng ta chợt nhớ ra Lã Mai Nương hiện đang cầm áo và thanh Huyền Tiễn của chàng mà vẫn thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, bèn nói :

- Kìa Lã thơ thơ, liệng ngay bảo kiếm cho Cam nhân huynh.

Mai Nương nhẹ nhàng đáp :

- Cam sư huynh không cần dùng đâu. Coi kìa!

Ngoại trừ tám vị Đại sư và Lã Mai Nương, ai nấy đều hồi hộp lo thay cho Cam Tử Long, trong khi Tăng Tòng Hổ, mặt đầy sát khí, cầm giáo Trường Xà xốc tới, đâm thẳng vào ngực địch thủ.

Chờ mũi giáo tới gần nơi, Tử Long mới ngả người né sang bên tránh khỏi, nhưng Tăng Tòng Hổ đảo luôn cán đánh tạt ngang cực mạnh vào cổ địch thủ. Đó là thế Trường Xà Phân Thủ Vị, một đòn tối độc của Giáo pháp Tây Khương.

Nhưng Cam Tử Long đâu phải kẻ dễ hạ? Chàng ngồi thụp xuống sát sàn đá, đưa cánh tay hữu gạt trái lại vào cổ chân hữu đối phương khiến Tăng Tòng Hổ bất ngờ mất thăng bằng, té bổ nhào sang bên.

Cánh tay gạt mà Cam Tử Long dùng vừa rồi để phá thế công lợi hại, đích là ngọn Thần Sơn Trảm Mộc.

Ngoại trừ Lã Mai Nương, một người nào khác, dầu là Hoàng Khôn hay Lôi Đại Bàng, cũng không dám xử ngọn Thần Sơn Trảm Mộc dùng tay mà chân chân một mãnh hán cỡ Tăng Tòng Hổ, lúc gã đang đứng Đinh tấn vững chắc như thạch bàn.

Tin ở sức mạnh của cánh tay chàng đã từng đấm đánh bể đầu, gãy gáy hắc hổ tại Hoang Sơn thôn năm xưa, Cam Tử Long dùng Thiết Tý Thủ gạt bật chân tấn đối phương lên rất dễ dàng.

Là một giáo thủ có tài của Tây Khương phái, khi vừa té lăn cù ra sân, Tăng Tòng Hổ thuận tay quật lia một đốc giáo nữa vào mắt cá chân địch.

Họ Tăng lẹ tay bao nhiêu, Cam Tử Long còn lẹ hơn bấy nhiêu vì chàng đã nhân lúc tọa bộ có trớn, nhảy vút lên cao khiến đòn địch lia hụt, đánh vèo một tiếng.

Tử Long cười vang :

- Khá đó! Nhưng còn quá ư chậm chạp. Cần thao luyện nhiều hơn nữa.

Nộ khí xung thiên, Tăng Tòng Hổ đứng vùng lên, thét :

- Chết này!...

Đồng thời, gã xô vào nhập nội, thọc luôn mũi giáo nhằm bụng đối phương.

Cam Tử Long đưa tay tả gạt bật thân giáo sang bên, nhưng Tăng Tòng Hổ đã trở giáo, đâm luôn mũi nữa nhằm nơi bao tử địch...

Đứng ngoài Bạch Mi và bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng thấy Tăng Tòng Hổ phấn khởi, lợi hại hơn lúc sử dụng quyền pháp, ai nấy đều mừng thầm, bàn tán xì xào.

Trái lại, Âu Dương Kim Loan lo ngại ra mặt, và toan tự ý trao kiếm cho Cam Tử Long. Thấy kịp, Lã Mai Nương ngăn nàng lại mà rằng :

- Chớ vội vàng, Cam sư huynh sắp đoạt giáo địch bây giờ.

Kim Loan đành phải đứng lại. Biết rằng Lã Mai Nương hiểu rõ Cam Tử Long hơn nàng, tuy vậy nàng vẫn lo thay cho tráng sĩ tuấn kiệt kia, trước trận đấu tấn công dồn dập đột khởi của tên đại đạo hung hãn.

Bỗng nàng thốt kêu lên :

- Chao ôi!...

Đồng thời các môn đồ phe Thiếu Lâm bỗng xao động, và đồng thanh la lên một tiếng :

- Ồ!...

Cùng lúc đó, phe Tây Khương reo lên :

- Hảo thủ!...

Họ đồng loạt vỗ tay đôm đốp.

Thì ra, trước mũi giáo Tăng Tòng Hổ nhằm nơi bao tử địch đâm trí mạng liên tiếp sau mũi giáo trước nhằm bụng mà Tử Long tránh né khỏi, chuyến này vị hiệp khách họ Cam gan lì đứng nguyên chỗ, trong khi ngọn giáo Trường Xà thần tốc thọc tới như chớp nhoáng.

Thiệt là thập phần nguy hiểm!

Tăng Tòng Hổ mừng rỡ, cho rằng địch thủ bỗng nhiên đuối sức hay không kịp né trước lối xung trận Liên thương cực lợi hại của giáo pháp Tây Khương.

Hiệp đấu diễn ra chỉ trong chớp mắt và cũng trong chớp mắt đó, hai phe, kẻ mừng người sợ giữa khi Cam Tử Long bỗng khoát lẹ tay hữu, chân giữ nguyên bộ vị. Khẽ né nửa người trên qua bên tả, nhường ngọn giáo xẹt qua dưới nách. Sự kiện diễn ra lẹ quá, khiến mọi người cùng tưởng là chàng dũng sĩ Cam gia trúng thương, bị giáo Trường Xà xiên suốt qua mình ra sau lưng...

Hạ cánh tay hữu cặp chặt lấy giáo địch, Tử Long rút mạnh ra phía sau, ngọn giáo vuột khỏi tay Tòng Hổ, lao sườn sượt loẻng xoẻng trên sân đá. Còn gã đang trớn đâm, cũng chúi thẳng vào ngực đối phương.

Thét lên một tiếng vang động của khu Âm Hồn tự điêu tàn, chẳng khác chi tiếng thét chói ráy của Trương Dực Đức khi xưa trên Tràng Bản kiều, khiến quân địch khiếp vía, Cam Tử Long tay hữu tóm gáy, tay tả tóm đai lưng, nhấc bổng Tăng Tòng Hổ lực lưỡng lên khỏi đầu theo thế Bá Vương Cử Đảnh, xoay tít đi bốn, năm vòng, đoạn quật mạnh gã xuống đất.

Huỵch!...

Tiếp theo là một tiếng “Rắc” khô khan...

Tấm thân lực lưỡng của tên đại đạo Tăng Tòng Hổ gieo xuống rung chuyển cả sân chùa, gã hộc lên một tiếng đau đớn vì xương sống bị gãy, quằn quại còn như muốn bỏ chạy cho thoát khỏi tay địch thủ...

Giữa lúc ấy, Cao Tấn Trung, Mã Hùng cùng các môn đồ Tây Khương vác khí giới chạy lẹ tới chỗ Cam Tử Long, quyết đàn áp ngăn đối phương hạ sát Tăng Tòng Hổ.

Mã Hùng quát lớn :

- Không được hung hăng!

Nhưng từ gốc cổ tùng sum sê nọ, Lã Mai Nương tuốt kiếm Yểm Nhật đã lao mình tới như bay chận đường, một mặt nàng tung thanh Huyền Tiễn cho Tử Long bắt lấy.

Chậm hơn một chớp mắt, Âu Dương Kim Loan cũng phóng mình theo sát Lã Mai Nương, trợ giúp.

Mai Nương mày ngài xếch ngược, phượng nhãn long lanh đầy sát khí, quát :

- Trận song đấu công bình, thắng sanh bại tử, kẻ nào muốn tiếp tay, gan lớn tầy trời thì cứ nhập trận, bản cô nương sẵn sàng tiếp chiến!

Sự cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt của hai nàng cân quắc anh thư lăm lăm cầm hai thanh trường kiếm lưỡi sáng ngời, có hiệu lực chặn đứng hẳn đoàn dũng sĩ Tây Khương.

Họ hiểu quá rõ bản lãnh phi thường của Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương rồi. Duy còn Âu Dương Kim Loan tuy họ chưa lần nào có dịp thử chiến, nhưng sự nghi ngờ nàng nữ kiệt đất Tô Châu là hảo thủ bữa nọ trên võ trường Đại Hội Quần Hùng và cốt cách y hệt Lã Mai Nương thêm vào đó danh tiếng kỳ thủ lừng lẫy của họ Âu Dương, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng đâm ra ngại, nhìn nhau, tiến không chắc thắng, thoái thì ê mặt trước mọi người. Danh dự cá nhân đã vậy, chớ còn danh dự toàn môn phái thì sao?

Thiệt là nhất cử lưỡng nan. Môn đồ hai võ phái Võ Đang, Không Động trước sự kiện và tình hình hữu lý của Song hiệp, vả lại tự xét không thể chiến thắng nổi một phe đối lập không những đông đảo mà còn gồm nhiều bực hảo thủ, không đồng tâm giúp đỡ thì khởi chiến sao nổi?

Biết rằng môn đồ hai võ phái Tây Khương lâm tình trạng khó xử - khó xử cho cả danh dự của Bạch Mi - Liễu Nhân thiền sư bèn rời hàng ngũ Đại sư, tiến lẹ lên trước Lã Mai Nương, Âu Dương Kim Loan, đoạn bảo bọn Cao, Mã :

- Các hiền đệ không nên nóng nẩy, làm mất hòa khí đôi bên.

Tội trạng phản phúc gây mâu thuẫn giữa võ phái của Tăng Tòng Hổ đã rõ rệt và không may gã lại là môn đồ của Tây Khương.

Nếu gã thuộc võ phái nào khác, như Nga Mi chẳng hạn, cũng vẫn phải lâm cảnh hiện thời, và bần tăng rất vui lòng đồng ý với mọi người tẩy trừ tên môn đồ phản thầy, lừa bạn, phản luôn cả giang sơn Hán tộc.

Loại trừ được một kẻ xấu xa bất hảo cỡ Tăng Tòng Hổ, đúng lý ra, Bạch Mi đạo hữu và các hiền điệt môn đồ Tây Khương nên lấy thế làm mừng cho phái nhà, và cho cả toàn thể võ giới chúng ta. Bần tăng tin rằng quý vị hết thẩy đều vui mừng.

Ngoài cái phản nội tâm, Tăng Tòng Hổ còn là kẻ tử thù của Cam gia. Vị lão anh hùng quá cố Cam Trường Mâu lúc sanh thời nổi danh là bực trọng nghĩa khinh tài, chống bạo lực, giúp kẻ yếu hèn. Trước danh nghĩa hiển nhiên đó, chúng ta ai nấy đều hiểu rằng phục kích sát hại Trường Mâu, Tăng Tòng Hổ đã hành động ngược chiều nhân loại.

Lúc này, Tăng Tòng Hổ phải trả món nợ máu là một sự rất thích đáng. Toàn thể chúng ta nên bình tĩnh và nhận xét nội vụ để làm gương mãi mãi.

Được lời như cởi tấm lòng, Bạch Mi không bị thất thể diện, bèn cùng các môn hữu đành thoái bộ.

Yên trí Lã Mai Nương chặn đánh môn đồ Tây Khương, Cam Tử Long gài trường kiếm vào đai lưng, nhìn tên tử thù sát phụ quằn quại trên sân.

Cảnh hiện tại khiến chàng hồi tưởng đến cố phụ năm xưa, tên cắm đầy mình, bụng trúng giáo địch, huyết đẫm võ phục, dụng tận lực chạy thốc về Cam gia trại. Hai mẹ con chàng lo sợ trông chờ, nghe động mở cửa thì phụ thân chàng thử chỉ kịp lảo đảo vào nhà, lờ mờ nhìn vợ con thân mến, rồi lăn kềnh ra giữa đại sảnh, quằn quại đau đớn, huyết ra lênh láng...

Hồi tưởng đến đây, bất giác toàn thân nóng ran như bị Nguyên Tiêu Hỏa nung đốt, Cam Tử Long phá ra cười ghê rợn, chỉ mặt Tăng Tòng Hổ :

- Đêm năm xưa, phụ thân ta cũng quằn quại như mi, sau khi lọt ổ phục kích đớn hèn của mi! Nhưng vị lão anh hùng ấy còn đủ sức chạy nổi về nhà, trăng trối dặn vợ con báo thù, chớ mi chẳng chạy nổi đi đâu hết thảy!

Dứt lời, chàng cúi xuống móc tay vào đai lưng, xách bổng gã lên đi thẳng đến trước bàn thờ, liệng gã xuống phiến đá lớn.

Đau đớn, tên tặc đạo hộc lên dữ dội.

Mọi người im lặng nhìn cả về phía bàn thờ...

Đốt ba nén nhang cắm vào tô nhang trước linh vị, Cam Tử Long đứng vái ba vái, lẩm nhẩm khấn :

- Kính lạy anh hồn phụ thân, Trường Mâu Cam Kiến Phương, linh thiêng chứng kiến cho con, Cam Tử Long, ngày hôm nay nhị thập lục nhật, đệ bát nguyệt, Nhâm Dần niên, đã bắt được kẻ thù là Tăng Tòng Hổ và xin lấy máu trả hận nhà...

Kỳ thay, dũng sĩ họ Cam vừa khấn xong, thì bỗng nhiên mấy khúc trầm trong lư bốc cháy thành ngọn khiến mọi người - từ các vị Sư trưởng đến môn đồ - đều cảm như Cam lão anh hùng linh thiêng chứng kiến lời khấn của chí hiếu tử.

Nằm sượt trên phiến đá trước bàn thờ, đại đạo Tăng Tòng Hổ nghiến răng, mím môi cố nhịn đau để nghe lời khấn của hiệp khách Cam gia.

Gã nghe rõ mồn một. Mỗi lần khấn của Tử Long là một lát búa nện vào đầu gã. A! Nó sắp hạ sát đây, lấy huyết trả huyết thù! Gã dằn giọng lo lắng :

- Cam Tử Long! Ngươi sẽ dùng ngọn giáo kia thọc bụng ta như cha ngươi trước kia bị thương phải không?

Lầm lì Cam Tử Long nhìn thẳng vào cặp mắt kim điêu vẫn chưa hết hung ác của kẻ tử thù :

- Mi phải thác như thế mới đáng!

Nói đoạn, chàng ra giữa sân lượn cây giáo Trường xà, rồi từ từ trở lại nơi bàn thờ...

Ai nấy đều hồi hộp theo dõi, nhất là mọi người phe Tây Khương, Cao Tấn Trung láo liên đưa mắt nhìn các môn hữu như muốn bảo họ một điều gì. Gã nuốt nước miếng ừng ực.

Vẫn lầm lì, Cam Tử Long nhìn trừng trừng vào bụng Tăng Tòng Hổ, tay hữu cầm ngược ngọn giáo sáng loáng, tay tả vuốt mớ ngù tơ đỏ như máu.

Mắt trợn to gần lồi ra khỏi mí, Tăng Tòng Hổ thở hổn hển, mặt xám ngoét. Lúc này gã hoàn toàn cảm thấy sợ hãi Tử thần, gã mới biết cái đau đớn, lo sợ của những người bạc phúc đã bị gã đánh bại, dậm chân lên ngực, rồi hoặc trảm thủ cấp, hoặc rạch cho một mũi đơn đao ngang bụng...

Phải rồi, Cam Tử Long sắp thọc mũi giáo sáng ngời kia vào bụng ta trả thù cho cha! Gã rùng mình lo lắng. Gã muốn vùng lên dùng thuật phi hành chạy lẹ ra khỏi khu... Âm Hồn tự.

Trời ơi! Âm Hồn tự. Cái tên khó chịu của ngôi cổ tự hoang tàn xưa kia, chỉ chuyên phổ độ những hồn ma lạc lõng của những tên tử tù, chợt nhắc luôn cho gã ba tiếng Tăng Hổ lâm.

Thế ra nơi đây là nơi tử địa chính gã - mệnh danh Tăng Tòng Hổ.

Gã đã bầy trận phục kích hại người tại một khu hãm địa để chôn gã, mà không để ý đến các danh từ địa điểm.

Tăng Hổ lâm độc dữ! Âm Hồn tự hoang tàn!

Hừ, Tòng Hổ sẽ thác tại rừng Tăng Hổ trong khu cổ tự Âm Hồn. Hồn ma của chính gã lát nữa đây cũng sẽ là thứ hồn lưu vong, và sẽ được ký ngụ tại Âm Hồn tự hoang tàn...

Như đọc được ý nghĩ của kẻ thù, Cam Tử Long mỉm cười, cười thâm hiểm.

Trước mắt Tăng Tòng Hổ, thường nhật, Cam Tử Long là một tráng sĩ tuấn kiệt, kiêu hùng chẳng nhường Lã Ôn Hầu khi xưa. Nhưng sao lúc này sắc diện chàng trắng bệch, lạnh như tiền, tuy vẫn đẹp nhưng là thứ đẹp sát khí của Nhị Lang Thần!...

Bỗng nhiên, Tử Long nhíu cặp mày xếch ngược, mạnh mẽ giơ cao ngọn giáo Trường Xà...

Tăng Tòng Hổ sợ hãi, co chân toan chạy trốn. Chạy sao được? Cử chỉ đột cảm đó động mạnh đến xương sống khiến gã đau dội, hộc lên một tiếng...

Cùng khi ấy, Cam Tử Long xoay mình lẹ như chớp, mạnh tợ hùm beo, lao thẳng ngọn giáo Trường Xà bay xẹt như lằn chớp, cắm phập vào... thân cây đa bên tam quan, ngập đến tận ngù đỏ.

Cây đa ở ngay phía sau các môn đồ Tây Khương, không bao xa, nên khi Tử Long phóng giáo, họ theo linh tính ngồi thụp cả xuống để tránh ngọn giáo bay qua trên đầu họ tới... non một trượng.

Mồ hôi đầm đìa, Tăng Tòng Hổ thở phào, trút nỗi lo sợ vừa qua. Nhưng cái mừng của gã ngắn ngủi vô cùng vì Cam Tử Long gằn giọng bảo :

- Ta moi gan mi tế linh hồn cố phụ nghe?

“Thôi chết rồi, thì ra nó sẽ dùng kiếm!”

Không, Tử Long không dùng kiếm. Chàng đến bên phiến đá, lẳng lặng ngửa Tăng Tòng Hổ ra, xỉa thẳng bàn tay hữu Cương đao thủng mỏ ác kẻ thù sát phụ, rạch dọc hẳn xuống ngang đai lưng, moi lấy hẳn lá gan và bộ ruột lòng thòng của tên đại đạo gian ác, bày rài ra trên mặt phiến đá...

Tăng Tòng Hổ trợn mắt kêu hộc lên như heo bị chọc tiết, máu vọt ra nhuộm đỏ cả cánh tay Tử Long, toàn thân giãy lên mấy cái, đầu ngoẹo sang bên...

Thế là, tên gian đạo phản thầy phản bạn, hại dân hại nước đã đền tội ác.

Báo thù xong, Cam Tử Long đi thẳng xa phía sau chùa nơi trang đinh Âu Dương trang, đã dự định sẵn bồn nước lớn, để chàng rửa ráy sửa soạn cho được sạch sẽ.

Một mặt, Lã Mai Nương cầm áo đưa cho chàng.

Trang phục xong, Cam Tử Long trịnh trọng vái Lã Mai Nương mà rằng :

- Ngu huynh trả được tử thù, một phần lớn nhờ ở sư muội, vậy mong sư muội lấy tấm lòng thực thà biết ơn của Cam gia.

Lã Mai Nương vội vã đáp lễ, nàng nói :

- Sao sư huynh lại hành động thế khiến tiểu muội thêm phần tội lỗi! Tiếng rằng không phải con đẻ, nhưng lão bá mẫu trông coi, chăm sóc tiểu muội như ruột thịt ngay từ hồi thơ ấu, vậy việc truy nã tên Tăng Tòng Hổ há không phải là một phần bổn phận của tiểu muội ư? Hoặc giả, sư huynh coi tiểu muội như một người... bạn qua đường thì lại là chuyện khác!

Nói đoạn, nàng buồn bã nhìn lơ đãng ra nơi khác.

Cam Tử Long vội nói :

- Vì thân tình, ngu huynh mới tạ riêng sư muội, nơi đây để tỏ lòng hiểu biết lẫn nhau cùng sư muội, chớ ngu huynh đâu dám coi sư muội như người ngoài. Không khi nào ngu huynh quên được sự kiện chúng ta đã chung sống với nhau ngay từ buổi thơ ấu, và nhất là mấy năm sau đây, ta đã từng phiêu bạt khắp nơi, chia vui xẻ hiểm, thân thiết không còn ai hơn được trên cõi đời này... Chớ giận ngu huynh, tội nghiệp nghe?

Giọng nói trầm trầm của chàng thiệt tha thiết dễ nghe, dễ nghe đến nỗi nàng nữ kiệt tài sắc song toàn như Lã Mai Nương hết hẳn hờn dỗi, đưa khóe phượng nhãn long lanh, nhìn bạn đồng môn mà rằng :

- Có thế chớ! Sư huynh khách sáo thì đáng buồn... thương cho tiểu muội biết ngần! Thôi, chúng ta trở ra, kẻo mọi người trông chờ.

Cam Tử Long gật đầu, vui sướng nhìn Mai Nương, đoạn xốc áo bước trở ra, nhưng nàng nói thêm :

- Sư huynh à, chớ quên tạ ơn Âu Dương Kim Loan vì nàng rất lo âu... cho sư huynh, lúc tên Tăng tặc cầm lăm lăm ngọn giáo trong tay hồi nãy.

Vô tình, Cam Tử Long đáp :

- Đã đành! Trả xong mối huyết thù, ngu huynh thấy nhẹ hẳn tâm hồn...

Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, chàng ngừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt huyền đẹp như nhung của Mai Nương :

- Ủa! Cớ sao sư muội lại nhắc ngu huynh phải tạ ơn Kim Loan? Nàng ta cũng như mọi người chớ khác gì ai! Có bốn nhân vật mà ngu huynh cần tạc dạ ghi lòng, đó là nhị vị sư phụ đã có công dạy bảo tập luyện cho ngu huynh thành người hữu dụng; gia mẫu có công dưỡng dục sanh thành và sư muội không quản nguy nan giúp đỡ trong việc đại báo thù.

Lã Mai Nương mỉm cười kín đáo, đánh trống lảng :

- Thôi, ta trở ra kẻo trễ. Kim Loan là một giai nhân nữ kiệt, ít người bì kịp. Tiểu muội rất mến nàng.

Cam Tử Long thản nhiên :

- Theo ngu ý, nàng còn kém sư muội vài ba bực.

Chàng vừa dứt lời thì hai người cùng ra tới sân chùa.

Các vị đại sư đang nói chuyện giữa sân có cả Bạch Mi, Phùng Đạo Đức và Thạch Phủ Kính. Tuy vậy, Song hiệp nhận thấy ba vị sư trưởng sau này rất miễn cưỡng.

Hàng môn đệ thì chia ra thành nhiều nhóm bàn tán, chuyện trò.

Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ và mấy môn đồ Võ Đang đứng với nhau.

Bọn Cao Tấn Trung đứng với bọn Đậu Hải Giao, môn đồ Không Động.

Trà trộn có các môn đồ Thiếu Lâm, Bạch Hạc, Nga Mi, Côn Luân, La Phù và Ngũ Đài.

Dưới gốc cổ tùng, tử thi Tăng Tòng Hổ bị phanh thây vẫn y nguyên huyết chảy lênh láng trước bàn thờ Cam lão anh hùng.

Gần đó, ba cha con Âu Dương cũng đang thì thào nói chuyện.

Cam Tử Long mời Trang chủ Âu Dương Tòng Thái ra chỗ các vị đại sư, đoạn quỳ xuống trịnh trọng tam bái, thưa rằng :

- Hôm nay, đệ tử báo được mối phụ thù sau mười bốn năm chờ đợi, một phần lớn là nhờ ở tấm lòng cao cả, bao dung của quý sư trưởng, vậy kính mong quý đại sư nhận tấm lòng biết ơn của đệ tử.

Sở dĩ, Cam Tử Long hành động vậy là cốt ý lấy lòng Bạch Mi và Phùng Đạo Đức, ngõ hầu tránh hết mọi hiềm thù từ nay về sau.

Chiêu Dương thiền sư cười ha hả, đỡ Tử Long dậy :

- Ta mừng cho con đã toại ý sau bao năm trường khổ luyện. Cao xanh quả không phụ lòng hiếu tử.

Sư trưởng Côn Luân Lư Dương Minh niềm nở bảo Lã Mai Nương và Cam Tử Long :

- Võ phái chuyến này thoát khỏi hiềm khích, lưu huyết là nhờ ở đại công của nhị vị hiền điệt. Võ giới chúng ta rất hãnh diện có những nhân vật như các hiền điệt.

Cam, Lã nói mấy lời khiêm tốn, đoạn Tử Long bái lạy Hồng Y Nữ Hiệp Lã Tứ Nương :

- Sư phụ không những tốn công dạy bày, mà còn cho phép Mai Nương sư muội theo giúp sức, ơn đó lớn như trời biển.

Đỡ môn đồ dậy, Lã đại sư nói :

- Thấy hai con thành công và nên người hữu ích cho nhà, cho nhân quần xã hội là ta mừng, là không phụ công thầy truyền dạy. Đời còn dài tương lai rực rỡ, ta mong rằng sự hiệp tác của hai con... bền chặt mãi mãi.

Biết ơn, Cam Tử Long cúi đầu lãnh ý trong khi Lã Mai Nương má hường ửng đỏ, ngượng nghịu e thẹn, nhìn cặp nhạn tung cánh nơi chân trời xa tắp.

Kín đáo nhìn cô bạn đồng môn, Cam Tử Long thưa cùng Lã Tứ Nương :

- Thù nhà đã trả, từ nay đệ tử rất rảnh rang, chỉ e Lã sư muội mắc bận... công chuyện chi khác thôi...

Chàng nói tới đây, thì hai anh em Âu Dương đến chúc mừng họ Cam đã báo xong mối đại thù.

Hồng hiệp Lã Tứ Nương bỏ mặc mấy người đứng đó, đi ra chỗ khác.

Các môn đồ Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Bạch Hạc, La Phù, Ngũ Đài và Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ cũng xúm lại chúc mừng Song hiệp.

Cam, Lã khiêm tốn cảm tạ toàn thể mọi người. Nhân dịp, Lã Mai Nương giới thiệu hai mẹ con Lý Tiểu Hoàn với Phương gia tam kiệt và số môn đồ Thiếu Lâm.

Ý tứ, Phương Thế Ngọc vái Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng mà rằng :

- Đánh nhau bể đầu xẻ tai suốt bao lâu nay mới thực hiểu biết nhau. Gia mẫu mà biết được chuyện này thì vui mừng khôn xiết. Thế nào cũng thỉnh bá mẫu và Lôi nhân huynh về tệ trang chơi ít lâu.

Thân thiện, Lôi Đại Bàng cầm tay Thế Ngọc nói :

- Gia mẫu có thời giờ về Triệu Khánh, còn ngu huynh có lẽ bận việc khác.

Phương Hiếu Ngọc hỏi Đại Bàng :

- Lúc này nhàn hạ, Lôi đại ca không về thăm tệ trang còn định đi đâu?

Phùng Huy Hạ nheo mắt :

- Sau Đại Hội Quần Hùng được Tổng đốc quan nâng đỡ, nên Lôi đại ca muốn nhân dịp này xuất chánh đó.

Hoàng Khôn nói :

- Thế cũng hay. Phải có kẻ nọ người kia, không lẽ chúng ta hoặc ẩn dật, hoặc hành nghề thương mại cả sao? Theo cấp độ, Lôi đại ca xuất chánh sẽ được giữ chức Phó tổng binh, và sau một năm tựu chức sẽ được trấn riêng một ải, tiền đồ mở rộng, khá lắm. Thế còn Phùng đại ca?

Huy Hạ đáp :

- Tiểu đệ không có số võ quan, nên ngay từ nhỏ đã ưa cuộc sống giữa nơi am thanh cảnh vắng...

Phương Mỹ Ngọc ngắt lời Huy Hạ :

- Chà! Phùng đại ca muốn thế phát sao? Lớn tuổi rồi!

Phùng Huy Hạ gật đầu :

- Tiểu đệ quyết tâm ở lại Võ Đang sơn. Tuy hiện thời chưa quy y, nhưng kinh kệ y bát làu thông, chỉ bỏ mớ tóc này đi là xong.

- Nếu tu theo pháp giới của Phùng sư trưởng thì khỏi thế phát.

Huy Hạ mỉm cười :

- Tiểu đệ cũng tính vậy. Mấy bữa nữa đây, theo gia thúc về Võ Đang, có lẽ tiểu đệ sẽ hiếm có dịp tái hội cùng các nhân huynh.

Song hiệp nói chuyện chốc lát cùng mọi người, rồi hỏa linh vị Cam Trường Mâu, dọn dẹp bàn thờ.

Trong khi đó, nhân lúc đông đủ mọi người, Trang chủ Âu Dương Tòng Bình lên tiếng mời :

- Kính thưa quý vị Sư trưởng cùng các hiền khế, từ này mối hiềm khích giữa ba phái Tung Sơn Thiếu Lâm, Võ Đang và Tây Khương hoàn toàn tiêu tan. Là người xứ sở này và hân hạnh được quen thuộc quý vị, tôi muốn đánh dấu cuộc hội họp lịch sử của võ giới chúng ta hôm nay bằng một bữa tiệc tại tệ trang. Vậy thân mời quý vị, chính Ngọn ngày mai cho phép lão hủ này được tiếp rước tại Âu Dương trang.

Ai nấy đều vui vẻ nhận lời, duy có Bạch Mi và Thạch Phủ Kính chối từ vì cần lên đường gấp.

Âu Dương trang chủ gạn giữ đôi ba lần, nhưng hai vị Sư trưởng Tây Khương và Không Động nhất quyết từ khước, nên không cố nài nữa.

Các môn đồ hai phái đó phải theo sư phó là lẽ dĩ nhiên.

Hai anh em Tòng Lân, Kim Loan tha thiết mời Song hiệp về trang trại ở chơi ít ngày đàm đạo cho thỏa tình khao khát.

Cam Tử Long nói :

- Lã sư muội và tôi lúc nào cũng sẵn sàng tới quấy quá quý trang, hiềm vì còn có Cầm Đại Nương bá mẫu, Lâm Hồng Vân và Tề tiêu sư đồng trọ, không lẽ bỏ đi.

Kim Loan nói với Mai Nương :

- Chẳng có chi khó, sáng mai anh em tôi sẽ thân đến Thúy Lan đình, mời tất cả về trang trại gọn hơn cả.

Mai Nương đáp :

- Bất tất phải phiền như vậy. Tôi sẽ thỉnh Cầm bá mẫu và Lâm muội giúp thơ thơ. Còn Tề Tưởng Bình thì không chắc vì y có việc gấp cần lên đường. Hôm nay, y nể lắm mới nán lại một ngày vào Hoàng Thạch cương dẫn chứng Tăng Tòng Hổ. Giờ đây xin chia tay, mai tái hội.

- Vào sớm, đừng để chờ trông nghen?

Lã Mai Nương lẳng lặng gật đầu mỉm cười.

Nàng chờ hai anh em Âu Dương đi khuất ra lối sau chùa sửa soạn cương mã, mới bảo Cam Tử Long :

- Nàng tha thiết quá, sư huynh à!

Đang lơ đãng nhìn các môn đồ phe Thiếu Lâm lục tục ra về, Tử Long không hiểu nàng định nói gì và cũng không gặng hỏi.

Thạch Phủ Kính, Bạch Mi ra khỏi Âm Hồn tự sau khi Phùng Đạo Đức dẫn mẹ con Lôi Đại Bàng cùng các môn đồ về trước.

Tám vị sư trưởng chờ các môn đồ Côn Luân, Nga Mi, Bạch Hạc, Thiếu Lâm, La Phù, Ngũ Đài và Song hiệp, Tề Tưởng Bình, hai mẹ con Lâm gia lục tục về hết rồi mới cùng Trang chủ Âu Dương Tòng Bình xuống đồi Hoàng Thạch.

Song hiệp rủ Cầm Đại Nương, Lâm Hồng Vân, Tề Tưởng Bình đi vòng qua Tam Môn cốc về Tô Châu.

Ngoái lại nhìn khu Hoàng Thạch cương, Tề tiêu sư chợt thấy bầy ô nha bay lượn quanh đỉnh đồi, bèn nói :

- Quý vị coi kìa! Giống ô nha tinh thiệt. Chúng sửa soạn nhậu đó.

Lã Mai Nương nói :

- Thế thì chúng thất vọng rồi. Tiêu sư không để ý thấy bọn Cao Tấn Trung nấn ná ở lại đó sao? Chắc không ngoài mục đích chôn thi hài Tăng Tòng Hổ.

Cam Tử Long nói :

- Dầu sao, chúng cũng đã no vì... Hòa Thân rồi.

Đi được chừng bốn dặm đường, cảnh sắc hoang vu lần lần biến hẳn.

Hai bên đường toàn những trại cây xinh tươi ngoạn mục và nhiều đồi xanh mướt, trâu bò lác đác ăn cỏ thảnh thơi. Tiếng sáo mục tử ngân nga vọng gió lùa đồng nội...

Lâm Hồng Vân chỉ những khu vườn ươm cúc vuông vắn, hàng lối thẳng tắp trong các trại mà rằng :

- Chừng nào con đường phía bắc cũng có những trại như vầy, thì du khách có thể lui tới hàng ngày.

Mai Nương nói :

- Âu Dương lão bá nói rằng, trước kia nơi đây hoang vu như khúc đường hướng bắc, chẳng bao lâu nữa toàn khi sẽ xứng với danh Hoàng Hoa cương, cảnh sắc sẽ thơ mộng biết dường nào.

Cam Tử Long mỉm cười :

- Và những Trại chủ tương lai có ngờ đâu, nơi đây đã là trọng tâm của một trận phục thù vô cùng man dã!

Năm người mải chuyện trò, bất giác đã vượt Tam Môn cốc và tới địa phận Âu Dương trang, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, man mác đi mãi không hết.

Tề Tưởng Bình hỏi Cam Tử Long :

- Cơ nghiệp họ Âu Dương lớn như vầy, mà hình như anh em Tòng Lân, Kim Loan chưa thành gia thất, phải không?

Cam Tử Long lắc đầu :

- Chưa. Âu Dương trang chủ là một tay kiệt hiệt trong võ giới, tánh tình hào sảng, nên cho phép hai con lớn tùy ý lựa chọn bạn đông sàng.

Cầm Đại Nương nói :

- Khó lắm nhỉ, vấn đề môn đăng hộ đối?

Lã Mai Nương đáp :

- Thưa không. Họ lựa chọn người tài đức, môn hộ bất thành vấn đề.

Như Kim Loan không những võ dũng hơn người, mà còn thuộc hàng kim chi ngọc diệp thì dĩ nhiên, khách đông sàng phải là trang anh hùng tuấn kiệt mới xứng đôi.

Còn công tử Tòng Lân đường đường một đấng trượng phu, võ nghệ tuyệt luân, tất nhiên người nâng khăn sửa túi cho chàng phải là tay nữ trung hào kiệt, cân quắc anh thư, tài sắc song toàn. Bởi vậy điệt nữ có ý...

Nói tới đây, nàng ngừng bặt suy nghĩ.

Thấy vậy, Cam Tử Long vội hỏi :

- Kìa, sao sư muội lại bỏ lửng câu nói vậy? Có ý gì?...

Nhìn từ Cam Tử Long đến Lâm Hồng Vân, Lã Mai Nương nói chậm chạp :

- Nhân dịp này, tiểu muội muốn đóng vai bà Nguyệt xe tơ...

- Xe tơ cho ai? Sư muội Nguyệt Lão nói tối nghĩa quá chừng!

Lâm Hồng Vân chúm chím duyên dáng :

- Tiểu muội đang mong được uống Hồng tửu mừng Lã thơ thơ còn nói chuyện xe duyên nổi cho ai?

Mai Nương ừ hứ :

- Được lắm. Người ta không muốn nói rõ để tránh mắc cỡ cho, nay cố hỏi thì rán chịu nghen? Đây nè: se duyên Lâm Hồng Vân và Âu Dương Tòng Lân chớ còn ai vào đó nữa!

Cam Tử Long nói theo :

- Hảo ý đa! Mối duyên đó thật tương xứng. Một khi thành tựu, Cầm bá mẫu cũng nên thiên về ở cả Tô Châu cho gần gũi, kẻo nơi Đồng Quan xa xôi ngàn dặm và chẳng lẽ không người chăm sóc sớm khuya.

Cầm Đại Nương thở dài :

- Tánh tình con Hồng Vân ương ngạnh, có mình nó là con gái nên tôi lo lắng đêm ngày. Nếu một mai, nó được nương bóng tùng quân họ Âu Dương thì còn chi bằng? Chỉ e vị công tử đó chê mẹ con tôi hủ lậu thôi.

Lã Mai Nương chưa kịp cất lời, thì Hồng Vân đã nói :

- Mẫu thân nói chí phải. Họ sẽ chê mẹ con ta hủ lậu, vả lại hà tất phải lấy chồng, con chỉ ước mong ở vậy thế này để sớm hầu hạ mẫu thân thôi.

Cầm Đại Nương lườm con gái :

- Ý à! Con bé này nói dở! Mười chín đôi mươi rồi, tưởng nhỏ xác lắm sao?

Trời sanh ra con người phải có âm, có dương, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng mới trúng lẽ tạo hóa chớ!

Như mẹ đây, khi xưa cũng e thẹn như vậy, ấy thế mà khi tương phùng cùng phụ thân con, chẳng bao lâu đã nên vợ nên chồng. Con nên biết nghe lời mới được.

Lâm Hồng Vân phụng phịu :

- Đành rằng con không dám trái ý mẫu thân, nhưng con biết trước là... là câu chuyện khó... khó thành.

- Ủa, vì lẽ gì con dám quả quyết như vậy?

Liếc nhìn Lã Mai Nương và Cam Tử Long, Hồng Vân nhỏ nhẹ :

- Mẫu thân không để ý, chớ hồi nãy con nhận thấy Âu Dương công tử nhìn Lã thơ thơ không chán mắt...

Nghe vậy, Cam Tử Long giựt mình nhìn Mai Nương, bất thần khiến nàng chớp mắt luôn mấy cái.

Hồng Vân nói tiếp :

- ... Cũng như Âu Dương Kim Loan chăm chú đến Cam nhân huynh đây một cách ghê gớm.

Được dịp, Lã Mai Nương báo thù nhìn lại sư huynh nàng nhưng chàng ngây ngô không hiểu mô tê chi cả.

Chàng nói :

- Lâm muội muội nói ẩu chi vậy? Có lẽ Kim Loan e bọn Cao Tấn Trung đông quá, nên nàng ta can thiệp cũng như Lã sư muội đây chặn đánh lại vậy thôi.

Lã Mai Nương được thể tấn công Tử Long :

- Lâm muội nói trúng đó, nhiều lần Kim Loan muốn can thiệp chỉ lo chàng thất bại, nếu tôi không ngăn cản thì nàng đã giúp sức rồi. Vả lại Kim Loan là kẻ tinh đời, lựa khách anh hùng xứng đôi vừa lứa là chuyện thường! Không có gì đáng ngạc nhiên.

Thế mới nguy, Tử Long tánh chất trung hậu, ngoài khi lâm biến, không bao giờ chàng chú ý tới ngoại sự, thành thử chàng y hệt kẻ mới rớt từ chín từng xuống đất trước những vụ nhìn ngó, chăm chú mà Lâm Hồng Vân và Lã Mai Nương vừa nói.

Như vậy, không phải là chàng là con người vô cảm tình, chỉ biết tập luyện công phu võ nghệ mà không chú ý đến ngoài đời.

Trái lại, chàng giàu tình cảm hơn ai hết.

Tuấn kiệt, hào hùng, võ nghệ đạt mức cao siêu, chàng đủ tư cách để sống một cách sảng khoái, thơi thới trên đời và thành công dễ dàng trong cuộc lựa bạn trăm năm.

Nhưng nhiều năm đồng học, từ thơ ấu đến tuổi trưởng thành, và sau một quãng đời mấy năm du hiệp, đồng tâm hiệp lực cùng Lã Mai Nương, Cam Tử Long thấy cảm mến nàng vô cùng.

Quả cảm, can đảm, cương quyết, mưu cơ, dịu dàng, chăm chỉ, Mai Nương có đủ các đức tính hỗn hợp của một giang hồ nữ hiệp và một nội trợ tài ba.

Hơn nữa, nàng thập phần kiều diễm, ngoại trừ Âu Dương Kim Loan, suốt mấy năm du hành, gót giang hồ đã từng qua nhiều thị trấn, chàng chưa từng thấy một thiếu nữ ưa nhìn như Lã Mai Nương.

Thường khi, mỗi chuyến nàng thiêm thiếp giấc nồng, chàng không ngủ được nên hay tựa gối mải mê nhìn nàng cũng không biết chán mắt.

Đã có lần nàng chợt tỉnh giấc, mở bừng mắt ra, bắt gặp chàng đang say sưa nhìn, nàng hồn nhiên nở nhẹ nụ cười, rồi ngủ lại như thường.

Đối với Mai Nương, trong tình mến thương, chàng thấy có lẫn cả lòng quý trọng. Thiệt là yêu vì nết trọng vì tài. Trong mối tình thầm kín ấy, chàng chắc nàng cũng không đến nỗi thờ ơ.

Đời chàng không có nàng, chẳng khác gì mùa xuân thiếu hoa tươi bướm lượn, hoặc tiết thu mà vắng bóng trăng vàng.

Mai Nương theo lệnh Lã đại sư, hạ sơn giúp chàng báo phụ thù. Nay mối đại thù đã báo, tất nhiên nàng không còn lý do chánh đáng chung sống với chàng mãi mãi.

Vậy chàng cần thưa với mẫu thân... lo liệu cho chàng mới được.

Căn cứ vào lời nói Lã đại sư hồi nãy, chắc chắn Người vui lòng chấp thuận việc Mai Nương cùng chàng đính hôn, lúc đó hai người sẽ yên trí một bề.

Thấy Tử Long thẫn mặt nghĩ ngợi, Lã Mai Nương hỏi :

- Cam sư huynh suy tính điều chi lung vậy?

Chàng mỉm cười :

- Nghĩ chuyện tương lai, chúng ta sẽ bàn tính sau, sư muội à.

Dự đoán là chàng nghĩ gì rồi, Mai Nương đôi má ửng hồng, nghĩ thầm: “Mai Nương lần này thừa hiểu oan gia suy tính việc chi rồi! Nếu ta không nhất tâm ngay từ buổi đầu, thì khi nào chịu phí thì giờ theo oan gia ròng rã luôn mấy năm trường đằng đẵng, truy nã kẻ thù nhà họ Cam cho tới nay đạt được mục đích?”

Suốt mấy năm chung sống giang hồ hành hiệp, chàng lúc nào cũng tỏ ra xứng đáng là quân tử trượng phu, anh hùng mã thượng và luôn luôn chú ý chăm nom chiều chuộng, không trái ý ta phân phút nào.

Sự kiện đó đã đủ tỏ rằng chàng rất để ý đến ta. Đã nhiều chuyến nghĩ tới phận gái như hạt mưa rơi, chẳng biết sau này duyên bén nơi nào, ai sẽ là người bạn đời chia vui sẻ ngọt, thao thức không ngủ được, ta giả đò nhắm mắt để quan sát sự biểu lộ tâm tình của người bạn đồng hành, và ta đã bắt gặp cái nhìn say đắm chân thành, đượm đầy vẻ mến yêu... Quen hơi bén tiếng, thuộc hết tánh tình của nhau, ta thờ ơ sao nổi trước mối tình, tuy thầm kín, nhưng rào rạt ngấm ngầm còn mạnh hơn cả gió giựt mưa rào, bão táp phong ba...

Nghĩ tới đây, bất giác Mai Nương hé cặp môi trái tim, chúm chím cười.

- Sư muội đắc ý điều chi vậy?

Mai Nương nói lảng :

- Tiểu muội đang tính chuyện Nguyệt lão xe duyên cặp Tòng Lân, Hồng Vân.

Thiếu nữ họ Lâm nghe vậy, bèn trách :

- Lã thơ thơ khéo đa đoan nói mãi chuyện đó!

Nghiêm nét mặt, Mai Nương đáp :

- Không giỡn đâu, tôi quyết dàn xếp cho xong việc đó. Thể theo lời thỉnh cầu của lão Trang chủ và anh em Âu Dương, ngày mai chúng ta đến Âu Dương trang nghỉ ngơi ít ngày, sau sẽ hay.

Lâm Hồng Vân nói :

- Cam nhân huynh và thơ thơ đã vậy, chớ mẹ con tiểu muội đến đó sao tiện?

Mai Nương vặn lại :

- Tại sao không? Âu Dương là những nhân vật hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, bặt thiệp nổi danh trong võ giới cả Nam lẫn Bắc. Chúng ta từng đi khắp đó đây cần giao du rộng, vậy cớ sao từ chối?

- Tiểu muội không nề hà chi đâu, hiềm vì...

Mai Nương ngắt lời :

- Ồ, việc thất quái lo lúc nào rồi lúc ấy, ta hãy nghỉ ngơi ít bữa, vả lại cô mẫu Lã đại sư cũng vào Âu Dương trang, chúng ta nên theo vào đó tiện hơn.

Nghe chuyện, Cầm mẫu bảo con gái :

- Vào ngụ tại Âu Dương trang không hề chi. Gia đình Lâm gia ở Đồng Quan ai chẳng biết, can chi con phải suy bì nghĩ ngợi?

Lâm Hồng Vân không dám cãi lời. Nàng thúc ngựa đi đều hàng với Lã Mai Nương.

Biết ý, Cam Tử Long nhường hai thiếu nữ đi riêng chuyện trò, còn chàng thúc ngựa lên ngang hàng với Cầm mẫu và Tề Tưởng Bình.

Tiện dịp, Mai Nương bảo Hồng Vân.

- Lâm hiền muội biết Cam huynh và tôi mấy năm nay rồi. Và tôi chắc hiền muội hiểu mối tình bằng hữu thân mật của hai đứa chúng tôi, phải không?

Hồng Vân gật đầu, ngước mắt nhìn Mai Nương :

- Quả có vậy.

Mai Nương nói tiếp :

- Không giấu chi hiền muội, cảm tình của tối đối với Cam huynh còn sâu xa hơn tình bằng hữu nhiều... và tôi dám chắc Cam huynh cũng vậy.

- Nghĩa là nhị vị...

Mai Nương ngắt lời :

- Chính thế. Hiền muội đoán trúng ý tôi, chẳng cần nói ra miệng. Giữa hai chúng tôi, tôi đoán chắc rằng không khi nào có đệ tam nhân phân tách nổi Cam huynh và tôi, há?

- Dạ.

- Nếu tin ở chúng tôi, hiền muội nên hiểu rằng Âu Dương công tử nhìn tôi, chẳng qua vì bởi thấy bào muội của chàng và tôi hao hao giống nhau, chớ không vì lẽ chi khác...

Hồng Vân im lặng nghe.

Mai Nương nói tiếp :

- Cũng tựa như Cam huynh thường nhìn Kim Loan tiểu thư chỉ vì lẽ vừa nói.

Hồng Vân nhíu mày nói :

- Xin lỗi, chính Kim Loan hay nhìn... Cam huynh thì có!

Mai Nương cố nhịn cười, nghiêm nét mặt mà rằng :

- Được, tôi nói theo phương diện hiền muội. Kim Loan nhìn Cam huynh chẳng qua vì chàng hao hao giống bào huynh nàng chớ sao? Hiền muội hẳn tin rằng, tôi biết rõ tâm tình anh em Âu Dương hơn hiền muội?

Giọng nói của Lã Mai Nương có sức hấp dẫn lạ kỳ khiến Lâm Hồng Vân quên hẳn những cái nhìn đắm đuối, đầy cảm mến của anh em Âu Dương với Song hiệp Mai Nương, Tử Long.

Nàng thầm trách mình rằng, hồi nãy đã quá lời mếch lòng Cam, Lã, không những là hai bằng hữu đáng kính mến, mà còn là ân nhân của hai mẹ con nàng nữa.

Hai vị kiếm khách đại tài ấy đã chẳng giúp mẹ con nàng đại phá Thiên Sơn tự bên Túc Kỳ Châu, và liền sau đó, dự trận hỏa thiêu Bành gia ổ, nhờ vậy mẹ con nàng mới báo nổi mối thù huyết hận đấy ư?

Âu Dương Tòng Lân oai hùng biết mấy cũng không khi nào xóa nhòa nổi đại hiệp Cam Tử Long trong tâm não Lã Mai Nương.

Và trái lại, vị tiểu thư cân quắc kim chi ngọc diệp họ Âu Dương kia dầu tài ba kiều diễm khuynh quốc, khuynh thành đến tột bực cũng không thể thay thế nổi hình bóng Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương trong tim vị thanh niên hiệp khách họ Cam.

Nàng còn nhớ khi xưa, lúc mới gặp Song hiệp, thấy hai người thân mến đồng tâm nhất chí, đến nỗi đã có lúc nàng tưởng họ là đôi Tần Tấn uyên ương.

Phải rồi, không còn nghi ngờ chi nữa, Mai Nương vừa khẳng khái thiệt thà tỏ nỗi lòng cùng nàng. Hành động ấy chắc không ngoài ý muốn làm mai, nối nhịp cầu loan phụng cho nàng cùng công tử hào hoa kia.

Từ ngày biết lớn đến nay, đã mấy lần theo mẫu thân nàng xuất ngoại, ngoại trừ đại hiệp Cam Tử Long, nàng chưa thấy một thanh niên nào hào hoa phong nhã, đủ tư cách xứng vai đông sàng bằng Âu Dương công tử. Nếu mai kia thành tựu, âu cũng là mối hảo lương duyên, hiềm vì nỗi mẫu thân ở nhà đơn chiếc...

Liếc nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Lâm Hồng Vân, Mai Nương dự đoán được tâm trạng của nàng lúc bấy giờ, nên mỉm cười đắc ý, nhìn đi nơi khác.

Chẳng bao lâu, năm người đến lữ quán.

Sáng sớm hôm sau, tiêu sư Tề Tưởng Bình từ giã mọi người vào Hồ Nam.

Cam Tử Long ân cần nói :

- Rất tiếc, Tề đại ca không rộng thời giờ nán lại Âu Dương trang ít ngày để anh em ta thỏa lòng đàm đạo.

Tề tiêu sư nói :

- Việc của Cam hiệp cũng như việc nhà tôi, nán lại một ngày là đủ rồi, thiệt tình tôi cần lên đường gấp. Thôi, non xanh chẳng đổi, nước biếc còn dài, mong sau này tái hội.

Nói đoạn, Tề Tưởng Bình bái biệt mọi người, lên ngựa dong ruổi dặm trường.

Song hiệp cùng hai mẹ con Lâm Hồng Vân cũng trả tiền, thu xếp hành trang qua Nguyên Diệu tự, theo các vị Đại sư vào trang trại họ Âu Dương.

Khi bốn người tới cổng chùa thì môn đồ các phái đã tụ tập đông đủ.

Âu Dương trang chủ phái một số mã xa do tiểu công tử Tòng Phượng điều khiển đến tận nơi đón rước rất chu đáo.

Liên hệ quảng cáo
Vui lòng gửi email đến admin@truyenhay.pro!